Dieselforurening på OK-Tanken

Dieselforurening på OK-Tanken Vestsjællands Brandvæsen spærrede hele pladsen ved OK-Tanken af mens der blev spredt kattegrus ud. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Hele pladsen som tilhører OK-Tanken på Sydhavnsvej i Kalundborg blev mandag formiddag ramt af en forurening af dieselolie.

Vestsjællands Brandvæsen blev mandag formiddag klokken 10.48 kaldt til OK-Tanken på Sydhavnsvej hvor der var melding om forurening af en ukendt mængde diesel/benzin.

Brandvæsenets indsatsleder Jan Clausen kunne hurtigt konstatere at der var tale om dieselolie som var spredt på hele pladsen.

Der er formentligt ikke tale om så stort et spild, men det våde vejr gjorde, at dieselolien blev kørt rundt på hele arealet ved OK-Tanken.

Otte brandfolk udstyret med kost og skovl fik spredt kattegrus ud på den store plads. Trafikken gennem tanken var lukket mens arbejdet stod på.

Dieselolie og regnvand var løbet i kloakken, men da mængden er så lille, bliver olien fanget af tankstationens olieudskiller.

OK-Tankens personale vil nu gennemgå videoovervågningen for at se om det er muligt at finde synderen til udslippet. bl.a. for at se om der er tale om en utæt tank eller om der er spildt diesel i forbindelse med påfyldning af en tank.

Del