Dialogmøde om mere motorvej, uddannelse og arbejdskraft

Forening vil kæmpe for at få opgraderet landevejen mellem Kalundborg, Slagelse og Næstved, Rute 22, til en motorvej inden for en kortere årrække. 

Dialogmøde om mere motorvej, uddannelse og arbejdskraft De to lokal valgte folketingspolitikere, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet og miljøordfører for Venstre Jacob Jensen, var mandag eftermiddag inviteret til Kalundborg for at høre det lokale erhvervsliv, om hvile temaer det er vigtigt at tage med fra det lokale og løfte ind på Christiansborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Mandag havde Kalundborgegnens Erhvervsråd sammen med Kalundborg Havn inviteret to lokale medlemmer af Folketinget til dialogmøde. Et møde der kom til at handle om mere motorvej, uddannelse og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Det er helt centralt for den videre udvikling af Kalundborgegnen og ikke mindst Kalundborgegnens erhvervsliv, at der er et både bredt og dybt kendskab til erhvervslivets rammer, styrker og udfordringer blandt folketingspolitikere, mener Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Derfor var de to lokal valgte folketingspolitikere, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet og miljøordfører for Venstre Jacob Jensen, mandag eftermiddag inviteret til Kalundborg for at høre det lokale erhvervsliv, om hvile temaer det er vigtigt at tage med fra det lokale og løfte ind på Christiansborg.

Mødet blev afholdt hos Kalundborg Havn, og her gav havnedirektør Bent Rasmussen de to folketingspolitikere en grundig gennemgang af havnens aktiviteter, inden dagens næste punkt, nemlig en snak om, at få gjort Rute 22 til en motorvej.

Rute 22 til motorvej

Erhvervsforeninger og virksomheder på tværs af Sjælland er gået sammen om at stifte ’Foreningen til Fremme af den Sjællandske Tværmotorvej’ med det formål, at kæmpe for at få opgraderet landevejen mellem Kalundborg, Slagelse og Næstved, Rute 22, til en motorvej inden for en kortere årrække. En strækning på ca. 70 km.

Jens-Ole Larsen, direktør og ejer af Slagelse Transportcenter, er bestyrelsesformand for den nye forening.

”Når vi kigger ind i en fremtid med bl.a. førerløse biler, som måske kommer før vi aner det grundet teknologien, og snakker vi sikkerhed og fremkommelighed så er der kun en vej og det er en motorvej, samtidig vil der blive mulighed for at køre med større modulvogntog som kan køre med to 40-fods containere ad gangen. Og ja, det kan godt være der kommer mere asfalt, men så bliver der så meget mere fred på de små veje” sagde Jens-Ole Larsen i sin indledning til politikerne.

”Der har ikke været nogen tvivl om vores prioriteringer, og det har været Rute 23 som har været hovedprioritet gennem mange år, nu er den på plads og det er nu vi kan begynde at sætte fokus på Rute 22,” sagde Jacob Jensen.

”Jeg kan have svært ved at se, at man på en transportaftale næste gang tager hele turen fra Kalundborg til Næstved som ren motorvej, alternativt kan man måske lave en løsning som i Odsherred, en 2 + 1 vej,” sagde Kaare Dybvad Bek i sit svar til Jens-Ole Larsen.

Mere arbejdskraft og flere uddannelser

Erhvervsmæssigt går det godt i Kalundborg og opsvinget vil fortsætte flere år frem i tiden, men der bliver brug for rekruttering af mere arbejdskraft, også fra udlandet, og så er der et ønske fra Erhvervsrådet om, at få flere uddannelser til Kalundborg.

”Med hensyn til rekruttering af arbejdskraft er vi lidt på herres mark, vi får brug for udenlandsk arbejdskraft og vi skal trække på resten af Danmark og så skal så mange som muligt tage sig en uddannelse som passer til det erhvervsliv som er i Kalundborg, så flere uddannelser til provinsen,” sagde erhvervschef Jens Lerager i sit indlæg, og fortsatte,

”Bedre infrastruktur, uddannelse og udenlandsk arbejdskraft, det er de tre ting jeg har med til jer og som I gerne må tage med til Christiansborg.”

En af de uddannelser som Jens Lerager efterlyser, er bl.a. Plastmagere, som der er stor efterspørgsel på og som man kun kan blive uddannet til i Jylland.

Efter indlæg fra Kalundborg Havn og Erhvervsrådet kunne der stilles spørgsmål til de to folketingspolitikere, og her blev der bl.a. kommenteret på en eventuel højhastighedstogbane gennem Vestsjælland, nedrivningspuljer til de små samfund og flere fulde uddannelser til Kalundborg og ikke kun dele af en uddannelse som det fx er tilfældet med elektrikeruddannelsen.

Del