Dialog er vejen til godt naboskab

Godt naboskab betaler sig, men godt naboskab kommer ikke af sig selv. Det kræver en kontinuerlig og gensidig indsats.

Dialog er vejen til godt naboskab
Kalundborg Refinery kunne igen i år byde sine naboer velkommen på raffinaderiet. Managing Director, Wouter de Jong, åbnede årets nabomøde. Han lagde i sin tale vægt på raffinaderiets ønske om et fortsat givtigt samarbejde med lokalmiljøet. Foto: Kalundborg Refinery

Tirsdag eftermiddag bød Kalundborg Refinery endnu engang sine naboer velkommen på raffinaderiet. Mere end 50 naboer var mødt op til det årlige nabomøde, hvis formål er at fremme dialogen og skabe en fælles forståelse mellem naboerne og raffinaderiet.

Godt naboskab betaler sig, men godt naboskab kommer ikke af sig selv. Det kræver en kontinuerlig og gensidig indsats. Det ved de hos Kalundborg Refinery, der i mange år har afholdt ét årligt nabomøde. Her inviteres naboerne indenfor til dialog om raffinaderiets aktiviteter.

Fortsat stor opbakning

Mere end 50 naboer havde taget plads i administrationsbygningen på Melbyvej, da Kalundborg Refinerys administrerende direktør, Wouter de Jong, åbnede årets nabomøde. Han lagde i sin tale vægt på raffinaderiets ønske om et fortsat givtigt samarbejde med lokalmiljøet samt støtte til lokale aktiviteter, der gør Kalundborg til et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig:

Det er afgørende, at vi som virksomhed har et godt samarbejde med det lokalmiljø, som vi er en del af. Dette indebærer blandt andet et godt forhold til vores naboer. Derfor glæder det mig, at jeg igen i år har kunnet byde mange naboer velkommen inden døre. Vi mødes gang på gang af stor åbenhed og interesse,” understreger Wouter de Jong.

Efterfølgende fulgte en gennemgang af raffinaderiets aktiviteter inden for det seneste år – herunder driftsstatus, miljø- og sikkerhedsperformance samt afsluttede, igangværende og kommende projekter og rutinemæssige nedlukninger. Aftenen blev som vanligt rundet af med en trerettersmenu og snak over bordene mellem raffinaderiets naboer og ledergruppe.

Del