DI: Udspillet fra Vejdirektoratet flugter ikke med den politiske plan

"Kalundborgmotorvejen er ekstremt vigtigt for erhvervslivet og de store investeringer, der foretages i lokalområdet, og det er derfor det helt forkerte sted at spare."

DI: Udspillet fra Vejdirektoratet flugter ikke med den politiske plan
Lokalvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, toner også rent flag. Han har i flere år netop kæmpet for motorvej hele vejen til Kalundborg. Privatfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ovenpå den seneste udmelding fra Vejdirektoratet omkring Kalundborg Motorvejen har flere store virksomheder i Kalundborg meldt ud, at de er uforstående over for projektforslaget, der netop et sendt i høring. Et projektforslag, hvor man ikke vil ombygge 7 km mellem Jyderup Ø og Bjergsted til motorvej, som først planlagt.

Det drejer sig altså om 7 km fra Jyderup Ø til Bjergsted, som ikke får status af motorvej og med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t. Flere store virksomheder i Kalundborg er imidlertid meget uforstående over for Vejdirektoratets udmelding, og nu har Dansk Industri (DI) også meldt sig på banen, ligeså folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S).

Det helt forkerte sted at spare

Branchedirektør for DI Transport, Karsten Lauritzen er enig i at være uforstående over for udmeldingen: Kalundborgmotorvejen er ekstremt vigtigt for erhvervslivet og de store investeringer, der foretages i lokalområdet, og det er derfor det helt forkerte sted at spare. Udspillet fra Vejdirektoratet flugter overhovedet ikke med den politiske plan for infrastrukturaftalen, som et bredt flertal i Folketinget står bag i forhold til en motorvej til Kalundborg. Samtidigt spiller Kalundborg Havn en vigtigt rolle som knudepunkt for transporter ind og ud af Danmark, og motorvejen er et vigtig forbindelse for dansk erhvervsliv,” siger han til TV-Kalundborg.dk

Folketingsmedlem toner rent flag

Lokalvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, toner også rent flag. Han har i flere år netop kæmpet for motorvej hele vejen til Kalundborg.

”Vi skal have motorvej hele vejen til Kalundborg. Det vil være helt forkert, at fjerne strækningen mellem Bjergsted og Jyderup fra vejprojektet. Kalundborg er i en meget positiv udvikling, på uddannelsesområdet og særligt på industriområdet. Den udvikling skal netop understøttes af en motorvej. Ikke bare til gavn for Kalundborg, men til gavn for hele Danmark og vores økonomi,siger han, og fortsætter: Vi har stillet borgere og virksomheder i udsigt, at der kommer en motorvej hele vejen til Kalundborg. Det er sund fornuft, både af hensyn til samfundsøkonomien, pendlerforholdene, trafiksikkerheden og for at gøre det godt attraktivt, at drive virksomhed i Danmark. Det er afgørende, at den motorvej bliver gennemført.”

Rejser sagen internt i regeringen

Rasmus Horn Langhoff har ydermere rejst problemstillingen over for den Socialdemokratiske folketingsgruppe - og tager nu initiativ til et møde mellem Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen, de lokalvalgte socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer samt Rasmus Horn Langhoff.

”Det her problem skal vi have løst. Men løsningen er ikke, at barbere noget af motorvejsstrækningen af. Løsningen er en motorvej – hele vejen til Kalundborg, slutter Rasmus Horn Langhoff af med at sige.

Del