DF-politiker vil omdanne græsmark til en naturpark

Et 13 hektar stort område bør omdannes til naturpark til glæde for borgerne

DF-politiker vil omdanne græsmark til en naturpark Mikael Schiøtt, formand for Årby Lyng grundejerforening og DF-politiker Hans Kurt Jørgensen snakker om planerne for en måske kommende naturpark. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kommunalpolitiker Hans Kurt Jørgensen (DF) vil omdanne et 13 hektar stort område på Årby Lyng til en attraktiv naturpark med træer, stier, søer og shelterplads.

Mere skov og natur, mere biodiversitet, mere vild med vilje, mere dyreliv, mere friluftliv samt nemmere adgang til naturoplevelser.

Det er hele ideen bag en ny naturpark, som kommunalpolitiker Hans Kurt Jørgensen (DF) er idemand til, og som bakkes op af Årby Lyng grundejerforening og Dansk Naturfredningsforening.

Det 13 hektar store område ligger mellem Engvejskvarteret og Årbyvej og mod Årby i syd og er ejet af Kalundborg Kommune.

”Der er to vådområder som skal graves ud til søer, der skal laves gangstier i området, der skal etableres et mountainbikespor, der skal laves en shelterplads og så skal der plantes en masse træer,” fortæller Hans Kurt Jørgensen,” og fortsætter,

”Det er selvfølgelig et stort projekt, men jeg forestiller mig at Kalundborg Kommune laver de overordnede linjer, men at det er private, firmaer og foreninger som planter træerne, på den måde får man også mere ejerskab af området.”

Kalundborg Kommune er med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune og har samtidig lige skrevet under på en aftale med Bevæg Dig For Livet, og Hans Kurt Jørgensen mener derfor at projekt naturpark passer perfekt ind i de planer og samtidig vil det give et løft til hele Kalundborg syd, Engvejskvarteret, Årby, Melby og Rørby.

Det ambitiøse naturpark-projekt har været forelagt for grundejerforeningen i Engvejskvarteret, som er nærmeste nabo, og her er der begejstring for ideen.

”Det vil være guld værd, det vil gøre området endnu mere attraktivt,” siger Mikael Schiøtt, formand for Årby Lyng grundejerforening.

Det store område har i mange år bare ligget hen fordi jorden er for dårlig til at blive dyrket.

”Området har været sat til salg uden at der var nogen som ville købe, og det var i den forbindelse jeg opdagede at der lå sådan et område her,” fortæller Hans Kurt Jørgensen.

Projektet skal nu præsenteres for kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune og Hans Kurt Jørgensen håbet at politikerne vil sige, at der her er en god ide.

Del