Det Nære Sundhedsvæsen er vigtigt.

Læserbrev: Det Nære Sundhedsvæsen er vigtigt

Nærhed i Sundhed er et område som har den socialdemokratiske regionsrådsgruppes fulde opmærksomhed. Derfor har vi f.eks. d. 1. december åbnet ny lægeklinik, også kaldet Nærklinik, i Kalundborg, for at sikre alle borgere et stærkt og trygt lægetilbud i fremtiden. Vi håber I bliver lige så tilfredse, som de er blevet for Nærklinikken i Nakskov.

I Socialdemokratiet ønsker vi at skabe endnu flere nære sundhedstilbud til borgerne i fremtidens Region Sjælland. Det gælder ikke mindst i Kalundborg. Heldigvis har vi et velfungerende Sundheds- og Akuthus i Kalundborg med mange tilbud om undersøgelser, behandling og træning og indeholder både regionale- og kommunale funktioner.

I forhold til fremtidens radiologi og CT-scanninger i Region Sjælland, så har vi netop besluttet at omorganisere området. Det har vi gjort for at sikre en endnu bedre kvalitet, stærk faglighed, en decentral struktur der sikrer nære tilbud til vores borgere, at vi benytter vores faglige ressourcer bedst muligt, og at vi sikrer patientsikkerheden bedst muligt.

I den forbindelse var der forslag fremme om at helt at nedlægge CT-scanningerne i Kalundborg. Vi har besluttet, at der i forbindelse med den helhedsplan som vi skal udarbejde for Radiologien i Region Sjælland, skal ske en politisk stillingtagen til den fremtidige tilrettelæggelse af en evt. CT-scanningsfunktioner i Kalundborg. 

Med andre ord ønsker vi et oplæg, hvor vi ser på mulighederne, og på hvordan det i fremtiden kan organiseres, herunder også hvilke borgere der er blevet scannet i Kalundborg, hvor kommer de fra, hvordan kan vi opretholde en høj kvalitet i de regionale tilbud.

På vegne af den socialdemokratiske regionsrådsgruppe i Region Sjælland, Kirsten Rask, Regionsrådsmedlem (A), Medlem af Det nære Sundhedsudvalg og Sygehusenes Behandlingstilbud

Del