Det mener SF om vindmøllerne i Jammerland Bugt

Henrik Nørgaard, sommerhusejer fra Lokesvej 13, Drøsselbjerg ønsker i Nordvestnyt d. 21. oktober 2021,  en klar udmelding fra SF Kalundborg om, at man støtter etableringen af Havmøllepark Jammerland Bugt.

Hvis vi i Danmark skal komme i mål med den grønne omstilling, så er det SF Kalundborgs holdning, at alle sejl skal sættes ind! Dvs. at der skal bygges flere vindmøller på land, kystnært og ude på åbent hav!

Projektet i Jammerland Bugt indebærer 34-60 Møller, svarende til elforbruget i 170-240.000 husstande. Placeringen er 6-8 km fra land. Ifølge miljørapporten, så kan vindmøllerne selvfølgelig ses, men ikke høres.

Der er historier om, at det er lige så billigt at producere vind-energi langt ude på havet. Og det er det også. Men det skal være i lavvandede områder. Og dem er der ikke mange af. Desuden er infrastrukturen ud til det åbne hav jo også dyrere. Så vil man have grøn omstilling, så må man acceptere flere møller på land og kystnært. Her er det vigtigt for os, at der ikke opstår støjgener, for det kan være er mareridt. Og det er slet ikke i spil når de er 6-8 km fra kysten.

At vindmøllerne faktisk er synlige, medfører en anskueliggørelse af, at vi er i gang med en nødvendig omstilling.

Det er desuden positivt, hvis der i anlægsfasen tænkes at lave gode kunstige rev og huler omkring vindmøllernes fundament, så kan det ligefrem give nye beskyttende habitater for fiskene.

Thomas Malthesen Hiorth

kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg, Azaleavej 22, 4470 Svebølle

Del