Det mener politikerne om det nye budget 2023-2026

Det mener politikerne om det nye budget 2023-2026

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Alle 9 partier og lister har bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog, skriver partierne i en pressemeddelelse. Her er hvad gruppeformændene mener om den nye aftale.

Martin Damm (V)

”Jeg er rigtig glad for, at vi her til det første budget i den nye valgperiode, har kunne samle alle kommunalbestyrelsens partier og lister. Det sender et godt signal, at vi står sammen om prioriteringerne.

Af konkrete initiativer vil jeg fremhæve tre ting. For det første har vi fundet midler til endnu en ny runde få-det-fikset til vores lokalsamfund. For det andet får vi asfalteret Reersøstien, lavet kystsikring og renoveret Reersøhuset. Endelig får vi afsat midler til en svømmehal i Gørlev, så også borgerne i den sydlige del af kommunen kan få et tidssvarende tilbud.”

Tina Beck-Nilsson (A)

”At vi står sammen om budgettet for de kommende år, er jeg rigtig godt tilfreds med. Det har været en god proces at være med til, og det lover godt for fremtiden.

Det har været en vigtig prioritet for Socialdemokratiet, at vi får sat fokus på værdien af at fastholde vores mange dygtige medarbejdere, investeret i den tidlige indsats og sidste men ikke mindst får sat gang i en omfattende renovering og modernisering af vores dagtilbud og skoler.

Det har også været vigtigt for os, at de nødvendige besparelser ikke kom til at være på velfærdsområderne, men i stedet ved fx at investere i at skulle bruge mindre energi”

Tonny Voldby Pedersen (D)

”Som nyt parti i kommunalbestyrelsen var jeg spændt på at deltage i budgetlægningen. Vi har fået opfyldt meget af det, vi i Nye Borgerlige gerne ville have med.

Vi har fået holdt hånden under de svage grupper, og fundet midlerne til dette ved at spare på administrationen og holde færre møder.

Særligt er jeg glad for, at der nu er afsat midler til at renovere skoler, plejehjem og andre offentlige bygninger, og at vi får undersøgt muligheden for at udvide vores boligmasse med ”tiny houses” som er meget populært blandt unge boligbyggere”

Thomas Malthesen Hiorth (F)

”I SF gik vi til forhandlingerne med ønske om at styrke indsatsen for især børnene,

naturen og klimaet.

Flere af vores ønsker er blevet opfyldt - og vi er tilfredse med, at vi har fået lagt et budget i enighed.

I budgettet er det således dejligt, at der blev afsat ekstra midler til børnene i vores specialskoletilbud, og at der er kommet fokus på den tidlige indsats.Vi har også fået afsat midler til at få registreret vores beskyttede natur.

På anlægsområdet er jeg især glad for, at vi prioriterer vedligehold og renovering af daginstitutioner, skoler, ældrecentre mv. Desuden er det også glædeligt, at der fokuseres på idrætsfaciliteterne.”

Peter Jacobsen (O)

”I Dansk Folkeparti sætter vi pris på, at der er orden i økonomien, og at vi får prioriteret indsatsen for vores svage medborgere – særligt de ældre.

Til disse budgetforhandlinger var midlerne knappe. Jeg er derfor rigtig tilfreds med, at vi har kunne løfte budgetterne til pleje og omsorg af vores ældre medborgere, så den kendte kvalitet kan bibeholdes, selvom der kommer flere ældre. Ligeledes sørger vi for, at alle modtagere af mad fra kommunen ikke kommer til at opleve ekstraordinære prisstigninger grundet inflationen. Endelig får vi udvidet ældreområdets udviklingspulje, hvilket vil sikre nye initiativer i fremtiden.

Vores store satsning på ekstra vedligeholdelse af velfærdsbygningerne starter i 2023 i Snertinge på Firhøjskolen og hallen. Det er jeg godt tilfreds med.”

Niels Erik Danielsen (Ø)

” I Enhedslisten vil vi gerne være med til at gøre noget for de svage i samfundet. Det var derfor afgørende for mig, at vi i forhandlingerne ikke glemte disse grupper.

Resultatet taler lige ind i netop denne prioritering.

At vi så derudover fik afsat midler til en tidlig indsats for børn, er kun et plus.

Lokalt er jeg rigtig glad for, at vi nu får færdiggjort Kultur- og Bevægelsespark Høng, og tillige får reserveret midler til en udbygning med et springcenter.”

Jesper Wienmann Hansen (C)

”I de konservative lægger vi vægt på, at vi anvender skatteborgernes penge fornuftigt, og sikrer en indsats for de svageste grupper i samfundet. Det var første gang, at jeg har været med til at lægge budget, og jeg synes det brede samarbejde har fungeret godt.

Konkret synes jeg, at det er godt, at vi nu målretter inklusionsmidlerne til en særlig indsats for skoler i tilsyn, samt at vi får udarbejdet et katalog over mulige tidlige indsatser for familier med børn.

Jeg er også tilfreds med, at vi i Høng nu får etableret en kunstgræsbane med nyt lysanlæg. Det har manglet i flere år.”

Gunver Jensen (Kalundborg-listen)

”I Kalundborg-listen arbejder vi især for skolerne og borgerne med særlige behov. Vi så også frem til årets budgetforhandlinger med spænding, da de økonomiske muligheder var begrænsede, samtidig med vi havde nogle store udfordringer.

Jeg er meget tilfreds med, at vi kunne finde midler til en stor bevilling på voksen/handicap området, samtidig med vi sletter områdets oparbejdede underskud. Herved kan området se frem til et nyt år uden besparelser, selvom der kommer flere borger med behov.

Det er også godt, at puljen til to-lærer ordninger nu kommer til at omfatte 0-klasse.

Jeg sætter stor pris på, at idrætsanlægget ved Hvidebækhallen nu udbygges med en kunststofbane med nyt lysanlæg.”

Hans Munk (B)

”I de Radikale har vi lagt vægt på, at kommunalbestyrelsen kan mødes i et bredt samarbejde. Det er med budgetaftalen nået på fornemmeste vis, da alle 9 partier og lister er med.

Ud af mange gode ting i budgettet vil jeg nævne, at jeg er særlig tilfreds med, At vi fortsat kan tilbyde børnekulturpakker til både dagtilbud og skoler de næste to år.

Jeg er også meget tilfreds med, at der investeres mange midler i renovering udbygning af kommunens idræts- og kulturfaciliteter de kommende år.

Endelig er det værd at nævne, at vi nu vil forsøge at etablere en kunstfond til støtte for kunst i det offentlige rum.”

Del