Det må kunne gøres bedre

Det må kunne gøres bedre

Læserbrev: Det må kunne gøres bedre….

Vi håber ikke, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg synes, det er godt nok… sagsbehandlingen på
socialområdet.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens ”omgørelsesprocent” på servicelovens område.
Eller sagt på en anden måde, kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om det er godt nok, at
næsten halvdelen af de klager/anker over afgørelser, som borgere sender til Ankestyrelsen, giver
borgerne medhold – altså, at kommunen har lavet fejl i næsten halvdelen (44,9%) af de påklagede
afgørelser.

Det er ofte ikke nemme sager og langt de fleste af de 2.639 ydelsesafgørelser, der blev taget i 2021
(og behandlet i Ankestyrelsen i 2022), blev forvaltningsmæssigt behandlet korrekt. Men en
fejlprocent på næsten 50% af de påklagede sager er over landsgennemsnittet og for meget.

På børnehandicapområdet, der er en del af det samlede socialområde, er fejlprocenten desværre
højere nemlig 53,8%.

På den baggrund er det overraskende, at kommunaldirektøren indstiller, at der ikke udarbejdes
yderligere handlingsplaner for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

At anke eller klage over en kommunal afgørelse kræver et vist overskud i forhold til indsigt i
lovgivning samt rent mentalt. Derfor kan det frygtes, at der gemmer sig et mørketal her. Altså at
antallet af sager, der ikke er behandlet juridisk- og forvaltningsmæssigt korrekt, men ikke påklaget,
kan frygtes højere.

Ankestyrelsen skriver det selv på sin hjemmeside, at deres opgørelse ”ikke viser, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over”.

Det må være i politikernes, chefernes, ledernes og medarbejdernes samt borgernes interesse, at der
træffes lovmedholdelige afgørelser i kommunen – derfor mener Enhedslisten, at det må kunne gøres
bedre….

Hilsen
Jan Broholm
På vegne af Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe i Kalundborg

Del