Det lille hus på Møllebakken

Ny viden om det såkaldte rundskuehus ved Cirkuspladsen på Møllebakken tyder på, at huset ikke havde noget med rundskuefesten i 1925 i Kalundborg at gøre.

Det lille hus på Møllebakken
Historien om murstenshuset på Møllebakken viser sig at være anderledes end først antaget. Foto: Jens Nielsen

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Historien om murstenshuset på Møllebakken viser sig at være anderledes end først antaget.

Ny viden om det såkaldte rundskuehus ved Cirkuspladsen på Møllebakken tyder på, at huset ikke havde noget med rundskuefesten i 1925 i Kalundborg at gøre.

Det fortæller landskabsarkitekt i Kalundborg Kommune Birgitte Kofod Møller.

I forbindelse med arbejdet med kommunens nye pleje- og udviklingsplan for Møllebakken, hvor der nu er åbnet et formidlingsrum og indrettet et insekthotel, er hun dykket ned i historien om det lille røde murstenshus, og hun har undersøgt argumenterne for, om det kan være det samme hus, som blev vist frem til rundskuefesten, der står på Møllebakken i dag.

På et foto fra rundskuefesten i 1925, hvor håndværkerne kunne vise deres formåen, ses et lille bindingsværkshus fremstillet af murerne og tømrerne. Det blev på en hestevogn kørt gennem Kalundborg som del af et optog.

Billedet er fra Kalundborg Turistforeningens arkiv og blev bragt i Palle Bruun Olsens bog i anledning af turistforeningens 90 års fødselsdag i 2014. I billedteksten står der, at det lille hus på hestevognen efter rundskuefesten blev genbrugt som materialeskur på Møllebakken.

Hus forbi

Men det er ikke korrekt, mener Birgitte:

- Min rumlige fornemmelse som landskabsarkitekt – og måske også min barndom med heste og hestevogne – sagde mig, at de to huse ikke kan være det samme. Det nuværende hus er ca. dobbelt så stort som det rundskuehus, vi kender fra fotos. Desuden er rundskuehuset i bindingsværk, mens det nuværende hus er fuldmuret.

Birgitte Kofod Møller mener også, at det hus, der står på Møllebakken, er for stort til at have været transporteret rundt på en smal hestevogn.

Landskabsarkitekten har gransket kort og billeder, og hun har læst i arkivet, at der var et lille redskabshus tæt ved fundamentet til en af møllerne på Møllebakken, Gregersens Mølle. På matrikelkortet fra 1928 er der tegnet en lille bygning ved Gregersens møllematrikel, og hun tror, at DET er rundskuehuset.

Hun har også fået et kort med en opmåling af Møllebakken med stier og bænke, det hele udført af graver Ferdinand Andersen i 1944. Han var ansat på kirkegården, der er nabo til Møllebakken.

Han tegnede et lille hus ved Gregersens Mølle. Der er også en siddeplads med to bord-bænkesæt. Det ses, at huset ikke er større end omkredsen på et bord-bænkesæt. Det svarer til størrelsen på rundskuehuset på fotoet. Ved det nuværende hus er der ikke angivet nogen bygning.

Huset er heller ikke med på et topografisk kort fra 1953, men det er med på kortet fra 1980.

På et flyfoto fra ca. 1950 er huset heller ikke til stede.

Birgitte Kofod Møller siger om det nuværende hus, at det ser ud til at være bygget sidst i 1950´erne. Det synes at være med på et flyfoto fra 1960 og helt sikkert i 1968. Huset har været brugt til mandskabsrum for de gartnere, som arbejdede på Møllebakken og i midtbyen. Det lille rundskuehus findes ikke længere.

Toiletter og billetsalg

Kilder har fortalt hende, at det røde murstenshus på Møllebakken kan have været opført med toiletter og billetsalg, måske for salg af billetter til vandtårnet, der åbnede for offentlig adgang i 1935.

Salg af billetter kan tidligere være foregået fra en lille træbygning i kanten af p-pladsen ved Møllebakkepavillonen.

Vandtårnet blev i årene 1955-60 besøgt af ikke færre end 40.000 gæster.

Det fortæller Palle Bruun Olsen.

Han er enig med Birgitte Kofod Møller om den nye viden om huset på Møllebakken. Han mener, at det passer rigtig godt med, at det lille rundskuehus blev placeret på matriklen fra Gregersens Mølle, som Forskønnelsesforeningen ejede.

Da han skrev turistforeningens historie, blev han opmærksom på fotoet fra rundskuet i 1925, og han faldt over en bemærkning om, at det efter rundskuet blev opstillet på Møllebakken men undersøgte ikke, hvor det blev opstillet.

Del