Det handler om at glæde andre

Dagen afvikles ud fra et enkelt budskab: ”Spred mest mulig glæde, med færrest mulige midler. Det koster så lidt, men kan betyde så meget at sprede glæde hos andre”.

Det handler om at glæde andre
Onsdag den 23. november er ’MOD til at glæde-dagen’ - også på Kalundborg Friskole.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Onsdag den 23. november er ’MOD til at glæde-dagen’. MOT Danmark udfordrer hele lokalsamfundet/kommunen/skolerne til at sprede glæde. I disse tider er det nok vigtigere end nogensinde, da mange har savnet den glæde, der kun kan skabes i et fællesskab. Kalundborg Friskole er en skole med MOT, og markerer selvfølgelig MOD til at glæde-dagen.

Hvert år arrangeres ’MOD til at glæde-dagen’ over hele landet. Dagen afvikles ud fra et enkelt budskab: ”Spred mest mulig glæde, med færrest mulige midler. Det koster så lidt, men kan betyde så meget at sprede glæde hos andre”. MOT til at glæde-dagen handler om at have ‘MOD til at leve’ og ‘MOD til at vise omsorg’, og alle unge og voksne opfordres over hele landet til at bidrage til, at dagen bliver husket, som årets varmeste dag.

Kalundborg Friskole har planlagt at markere dagen ved, at eleverne i 7.- 9. klasse for et par uger siden i mindre grupper fik opgaven at sprede mest mulig glæde for færrest midler. De har derfor lavet aftaler rundt omkring i byen, hvor de vil komme og skabe glæde på mange forskellige måder. Der er også et indslag til morgensangen om mod-til-glæde-dagen, ligesom de store elever begynder dagen med fælles morgenmad, inden de kører ud i byen og spreder glæde.

MOT til at glæde-dagen

  • MOD til at glæde-dagen har været arrangeret siden 2016 i Danmark, og siden 2004 i Norge.
  • Ca. 42.000 elever har MOT på skoleskemaet i Danmark.
  • MOT styrker unges robusthed og mod gennem et nøje tilrettelagt træningsprogram iMOD
  • MOT kører på over 120 af landets folkeskoler, privatskoler, friskoler,10.klassescentre, efterskoler, specialskoler og gymnasier.

Del