’Det gamle pakhus som platform for et maritimt center er en drøm’

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at det gamle pakhus i havneparken fremover skal rumme bibliotek og kulturhus. Om den beslutning ændres vil tiden nu vise. Det Maritime Værksted kæmper videre for deres sag.

’Det gamle pakhus som platform for et maritimt center er en drøm’
Arrangementet startede med en andagt med sømandspræst Henrik Gert Olsen, formentligt den første af sin art nogensinde på Kalundborg Havn. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Det Maritime Værksted havde lørdag inviteret til Åbent Hus sammen med andre maritime aktører for at sætte fokus på, at beholde lokalerne i det blå pakhus. Dagen bød også på en Sømandsgudstjeneste, formentligt den første af sin art nogensinde på Kalundborg Havn.

En gruppe skibs interesserede kalundborggensere stiftede tilbage i 2020 foreningen Det Maritime Værksted, et værksted hvor ideen er at restaurere gamle både og gamle motorer. Foreningen holder til i det gamle blå pakhus ved havneparken, og har fået stillet i udsigt, at de kan være i lokalerne frem til 2026 hvor Kalundborg Kommune så vil omdanne stedet til bl.a. bibliotek og borgerservice.

Foreningen Det Maritime Værksted mener dog, at de skal have lov til at blive i lokalerne i det gamle blå pakhus for på den måde at sætte fokus på det maritime miljø på Kalundborg Havn.

Den samlede kommunalbestyrelse var inviteret til Åbent Hus-arrangementet, men kun Esben Hansen fra Socialdemokratiet dukkede op.

I sin tale sagde han bl.a.

Havnens betydning for byen og det meste af Sjælland og vores fælles kulturarv som borgere i en havneby skal vi holde fast i og udbygge. 

Og hvorfor er vi så her i dag. Indbudt af de brave folk, mænd og kvinder, der kæmper for en drøm, en vision – om at udbygge dette sted til et endnu mere levende sted end det var engang – her, både her i pakhuset og ved kajerne lige her i vesthavnen, har tusindvis af søfolk, havnearbejdere, byens borgere, drømmere, forretningsfolk, kornhandlere, shippingfirmaer været medvirkende til at gøre Kalundborg by til det vi er i dag – nemlig en by der udspringer af det maritime.

Det gamle pakhus som platform for et maritimt center er en drøm – udsprunget af historien og et håb om at det ikke kun er regneark og kold kalkule der skal bestemme hvad der skal være her på stedet, men også, for mit vedkommende, af at se og snakke med de aktive mænd og kvinder der på ganske kort tid, har fået dette sted op at stå og fungere.

Arrangementet startede med en andagt med sømandspræst Henrik Gert Olsen, formentligt den første af sin art nogensinde på Kalundborg Havn.

Til arrangementet var der også andre maritime foreninger til stede, bl.a. Pia Bangs Venner, Sømandsmissionen, Digital Søfartsmuseum, formidling, foto m.v., Vesthavnens Bådelaug og Kalundborg Søfartsmuseum.

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at det gamle pakhus i havneparken fremover skal rumme bibliotek og kulturhus. Om den beslutning ændres vil tiden nu vise. Det Maritime Værksted kæmper videre for deres sag.

Del