Det gamle pakhus på vesthavnen – Maritimt kulturcenter eller kulturbibliotek

Det gamle pakhus på vesthavnen – Maritimt kulturcenter eller kulturbibliotek

Det gamle pakhus på vesthavnen – Maritimt kulturcenter eller kulturbibliotek

Jeg har med stor interesse læst Gitte Korsgaards artikel i TV Kalundborg den 2. august under overskriften ”Diskussionen om det gamle pakhus”.

I artiklen er borgmester, Martin Damm, citeret for at sige, at det er en enig kommunalbestyrelse der har besluttet hvad der skal ske med det gamle pakhus på havnen. Bortset fra Martin Damm og Aase Due, har man ikke hørt de øvrige politikere forsvare beslutningen om at omdanne bygningen til bibliotek. Det har jo ellers ikke skortet på læserindlæg og artikler fra borgere der er imod ombygningen af pakhuset. Det kunne jo ellers være interessant at få et indblik i hvilke bevæggrunde de øvrige medlemmer af den enige kommunalbestyrelse havde, da de stemte for at omdanne det gamle pakhus til bibliotek. I stedet har de været påfaldende tavse. – ja, man kunne jo fristes til at sige helt usynlige. Man må jo spørge sig selv: Hvorfor hører vi ikke mere fra disse politikere?

I samme artikel kan man også læse, at der her i august skal afholdes et budgetseminar, hvor en samlet kommunalbestyrelse vil blive præsenteret for projektet. Skal det forstås sådan at kommunalbestyrelsens tidligere beslutning er sket på et ufuldstændigt, ja man kunne fristes til at sige mangelfuldt, grundlag? Dvs. at man har formået at træffe en beslutning (endda en enstemmig beslutning) om hvad der skal ske, uden at kende projektets reelle indhold eller omfang?

Og hvad med økonomien i projektet? Man har flere steder kunnet læse at der er budgetteret med 35-40 mio. kr. Andre steder kan man læse at fagfolk vurderer at det vil løbe op i 70- 100 mio. kr. Som man kan se på gamle matrikelkort, blev pakhuset i sin tid opført på et sted, hvor der mindre end to år før var havbund (havnebassin). Bygningen står opført på pæle. Kan den virkelig klare sådan en voldsom ombygning, som der tilsyneladende er tale om her, uden at den slår revner eller måske endda styrter helt eller delvis sammen? Det kunne naturligvis være interessant at få oplyst, hvor pengene i givet fald skal tages fra, hvis projektet af den ene eller anden årsag viser sig at blive væsentligt dyrere end budgetteret? – er det f.eks. fra ældre-, børne- eller skoleområdet?

I artiklen udtaler Martin Damm endvidere, at der vil komme, citat ”en form for borgermøde eller præsentationsmøde for borgerne”. ”En form for borgermøde”? – Hvad vil det sige? Borgermøder plejer vel sædvanligvis at blive afholdt før beslutninger træffes, ikke efter? Skal dette forstås sådan at beslutningen måske alligevel endnu ikke helt er blevet taget – ja, der er måske ikke engang tale om en enstemmig beslutning?

Selvom flertallet af medlemmerne af kommunalbestyrelsen har valgt at ignorere den kritiske debat i læserindlæg og artikler, er det svært at tro, at den ikke skulle være blevet læst. Man kunne godt få den tanke, at en stædig kommunalbestyrelse, på tværs af partiskel, og med en lige så stædig borgmester i spidsen, vil have det dér kulturhus/kulturbibliotek på havnen, koste hvad det vil. Men er det det værd? Tilsyneladende dækker ordet ”kulturhus” i dette tilfælde bare over en form for avanceret bibliotek med café. Kunne vi ikke have fået dét billigere? Evt. have udbygget det nuværende bibliotek og samtidig ladet den nuværende café på havnen fortsætte?

Derudover må man ikke glemme, at med beslutningen om et kulturbibliotek på stedet, fortaber byen den sidste chance for at få et maritimt kulturcenter i Kalundborg. En stemme for et bibliotek på havnen, er en stemme for fravalg af byens mere end tusinde årige maritime kulturhistorie. NO SHIPPING = NO SHOPPING!

Michael Nielsen, bestyrelsesmedlem i Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum

Del