Video: Det første produktionsudstyr er nu leveret

Der arbejdes på at få alle jordlagte rør installeret for efterfølgende at asfaltere alle veje. Asfalteringen forventes færdig inden udgangen af 2023, oplyser Novo Nordisk.

Video: Novo Nordisk

Af Jens Nielsen

Byggeriet af den nye 50.000 m2 store finrensefabrik på Novo Nordisk skrider fortsat godt fremad. Det første produktionsudstyr er leveret og installeret i den første produktionsbygning.  

Der er rigtig god fremdrift på byggeriet af den nye 50.000 m2 store finrensefabrik på Novo Nordisk i Kalundborg. Fabrikken opføres på Stejlhøj i Kalundborg, hvor der blev taget første spadestik tilbage i december 2021 og siden har byggeriet været godt i gang. 

I flere af produktionsbygningerne er arbejdet rykket indenfor med installationer af det første utility udstyr til forsyning af el, vand og varme. Noget af det første udstyr er ligeledes testet, således at processen på flere produktionsanlæg kan starte efter sommeren, oplyser Novo Nordisk.

Det første produktionsudstyr er leveret og installeret i den første produktionsbygning. 

De første rørbroer til distribution af bl.a. trykluft, kølevand og damp er leveret og installeret. De resterende rørbroer vil blive leveret løbende hen over året. Med installation af rørbroerne kan sammenkoblingen af alle anlæg til produktionsfaciliteterne testes og sættes i drift.

Der arbejdes på at få alle jordlagte rør installeret for efterfølgende at asfaltere alle veje. Asfalteringen forventes færdig inden udgangen af 2023, oplyser Novo Nordisk.

Del