Det er så meget op ad bakke med de kære mænd

Han kendes på hans humoristiske måde at formidle på, når han bidrager med sine tankevækkende perspektiver

Det er så meget op ad bakke med de kære mænd

Af Jens Nielsen

Gigtforeningen inviterer til foredrag med Forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet og Formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen ”fællesskabers betydning for mænds psykiske og fysiske sundhed"

Kom og vær med til en spændende temaaften om Mænds sundhed.

Gigtforeningen i Kalundborg inviterer alle interesserede, både mænd og kvinder, til en spændende temaaften om mænds sundhed, den 6. oktober kl. 18.00 til 20.30 i Kalundborghallen.

Den lokale Gigtforening har inviteret Svend Aage Madsen, Forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet til at gøre os klogere på fællesskabers betydning for mænds psykiske og fysiske sundhed.

Han er kendt for sin mangeårige erfaring og viden om mænds psyke og sundhed. Han kendes også på hans humoristiske måde at formidle på, når han bidrager med sine tankevækkende perspektiver.

Man vil også møde nogle af foreningens frivillige tovholdere og høre om erfaringer med opstarten af mandegruppen og arrangørerne har krydret aftenen med fællesspisning.

Deltagerne i temaaftenen starter med sandwich og netværk på tværs af deltagere, foredrag og deltagernes bud på hvad vi kan gøre for at få flere mænd til at være med i fællesskabet.

Mænd vil gerne fællesskaber

Over 60 pct. mænd svarer, at det er lettere at få bedre humør eller at blive mere glad i hverdagen. hvis man er sammen med andre. Ca. 60 pct. af mændene synes, at det er lettere at dyrke motion sammen med andre og 36 pct. svarer, at de synes det er lettere at spise sundere i fællesskab med andre.

Men for nogle er det svært

Over en femtedel mænd svarer, at de aldrig eller kun sjældent deltager i fritidsaktiviteter med andre. En tredjedel mænd gør det kun indimellem. For mænd uden et arbejde er det hele 83 %, der aldrig, sjældent eller kun ind imellem deltager i fritidsaktiviteter sammen med andre.

På temaaftenen d. 6. oktober kan man blive meget klogere på mænd, og man behøver ikke være medlem af Gigtforeningen for at deltage.

Tilmeld dig til en spændende aften – klik her

Del