Det er forældrenes ansvar

Der har gennem længere tid været problemer med en gruppe unge mennesker, der spiller høj musik, larmer og ryger cigaretter i ventesalen på Kalundborg Station. Det handles der nu på fra politiets samt kommunens side.

Det er forældrenes ansvar
Flere gange har der været problemer i ventesalen på Kalundborg Station, og det handles der nu på. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har gennem længere tid været problemer med en gruppe unge mennesker, der spiller høj musik, larmer og ryger cigaretter i ventesalen på Kalundborg Station. Det har bl.a. generet pendlere, der benytter stationens ventesal, hvilket det lokale politi samt SSP fra Kalundborg Kommune har reageret på.

Politiet har flere gange været forbi både Kalundborg Havnepark samt Kalundborg Station i forbindelse med, at en gruppe unge festede i ventesalen med høj musik, rygning og støjende adfærd, hvilket skabte utryghed for andre, som kommer i ventesalen, ofte i forbindelse med at skulle med tog eller bus. Derfor indkaldte SSP fra Kalundborg Kommune og det lokale politi fra Kalundborg til et møde tirsdag aften på politistationen i Kalundborg, hvor de havde inviteret den gruppe unge, som hænger ud på Kalundborg Station samt deres forældre. Til mødet deltog således 12 unge, der alle er mellem 13 og 17 år, primært drenge, sammen med deres forældre. Til mødet deltog også kriminalassistent og fagkoordinator Per Hansen, fra Forebyggelseenheden i Kalundborg og Odsherred samt Andreas Knudsen, der er SSP-koordinator i Kalundborg Kommune.

“Der er tale om en gruppe af unge på tværs af forskellige skoler, og derfor handler det bl.a. om, at forældrene får skabt et netværk, hvor de ved, hvor de kan få fat i de andre unges forældre, så de kan rykke sammen i bussen. Nogle af de ting vi ved virker beskyttende i forhold til unges risikoadfærd er forældres omsorg og engagement – altså at forældrene bruger tid sammen med de unge, sørger for, at deres unge deltager i organiserede fritidsaktiviteter, at man har en god kontakt til den unges venner og deres forældre samt, at man som forælder er nysgerrig på, hvad de unge laver, når de går ud af døren - hvor går de hen? Hvem skal de være sammen med? Hvad skal de lave?” siger Andreas Knudsen.

Det kan aldrig blive kommunens eller politiets ansvar

De unge fortalte, at de havde en udfordring med at finde lokaler eller steder, hvor de kan opleve ikke at være styret eller overvåget, hvilket var et stort behov for dem.

“Gruppen af unge mener, at ungdomsskolen i Kalundborg ligger for langt væk fra bymidten, ligesom de mener, at skolen ikke er et sted, hvor de hører til. Men flere af de unge kender faktisk slet ikke Ungdomsskolen, og derfor blev de unge kørt en tur forbi steder i tirsdags,” fortæller Andreas Knudsen, og fortsætter:

“Men vi vil gerne have fat i forældrene, da vi jo gerne vil bruge dem som ressource, og det var også et meget positivt møde, hvor alle, vi havde inviteret, deltog - på nær et enkelt hjem. De var alle meget motiverede for at gøre en forskel, og det er vigtigt, for det er forældrenes ansvar, hvor de unge mennesker er. Har de ikke et sted at være, er det hverken politiet eller kommunens ansvar. Det kan aldrig blive andet end forældrenes ansvar. De unge må gøre brug af de tilbud, der er. Ellers må man sørge for at arrangere noget hjemme eller et andet sted, hvor der er voksne til stede. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe med at løse udfordringerne og understøtte, hvor vi kan.”

Per Hansen supplerer: “Det skal jo ikke forstås således, at vi ikke vil have unge mennesker i bymidten, for det vil vi gerne. Vi vil meget gerne, at de bruger byen, herunder bymidten, men de skal overholde reglerne og opføre sig ordentligt. Vores job er jo at sikre, at alle borgere fører sig trygge i byen."

På mødet fik forældrene en grundig gennemgang af problemerne forbundet med de unges festkultur i det offentlige rum primært, hvor festkulturen overtræder lovgivningen. Ydermere fik de fremmødte forældre en direkte kontakt til lokalpolitiet for at have muligheden for at være i kontakt i forbindelse med de unge. Således vil situationen fremadrettet blive fulgt tæt for at se, om tiltagene virker.

Del