Det er en ommer.

Læserbrev: Det er en ommer

Når man kikker i forslag til lokalplanen for byggeriet i Klosterparken, er det tydeligt at se at ”ikke bare” er en lille del af parken der bliver berørt. Hvis man medtager Kaalund kloster, som også indgår i planen er det faktisk halvdelen af Klosterparken der bliver til boliger og dertilhørende områder. Kaalund Kloster, som er en fredet bygning, vil man også omdanne til beboelse, tænker ikke at lejlighederne der bliver til at betale for almindelige borger og dermed bliver de kun til glæde for de få. Hvorfor bruger man ikke denne fantastiske bygning til noget som alle kan havde glæde af?

Man kan også læse at de nuværende planer ikke giver mulighed for boliger i området, eller på Kaalund Kloster, og at forslaget er i strid med flere andre planer, så dem ophæver man da bare lige for at kunne få presset det her igennem.

Og det er en typisk Martin Damm manøvre at lægge høringen midt i sommerferieperioden i håb om at så bemærker folk det nok ikke, hvorfor dette hastværk? Man vil tillade byggeri i en højde på op til 16,5 meter og det er tydeligt at det går ud over udsigten fra de eksisterende bygninger i Munkesøparken, meget behændigt har man helt undladt at visualiserer dette fra den bygning der ligger øst/vest i Munkesøparken og hvor størstedelen af, hovedsagelig ældre, bor.

Desværre er store dele af den nuværende kommunalbestyrelse fuldstændig faldet i svime over dette byggeri og, på mig, virker det som om at man er blevet stillet et eller andet i udsigt hvis man lige ”fixer” det har for AP-Pension, selv en stor del af Socialdemokratiet er faldet i storkapitalens griske vold, og Hanne Olesen (S) kalder ligefrem offentligt folk der er imod byggeriet for, citat: ”forstokkede Kalundborgbørn” citat slut, det er i den grad at udvise foragt for folk der har en anden mening og holdning end deres og det håber jeg da at man husker til valget, måske det er et forsøg på at skjule at der stadigvæk er lokal dyb splittelse hos dem.

Vi kan godt udvikle bymidten uden at bygge i de grønne områder og omkring vores historiske ruiner så de bliver skjulte, det er tydeligt at et stort flertal af borgerne vil noget andet end at smadre de grønne oaser.

Heldigvis er der da stadigvæk enkelte få fornuftige Socialdemokrater og enkelte i den nuværende kommunalbestyrelse, måske at man skulle danner fælles front, på tværs af partiskel mod byggeriet. Man kunne finde ud af at samarbejde i forbindelse med Kalundborgmotorvejen, så kan man vel også her, jeg er i hvert fald klar.

Kandidat til KV 2021 for SF, Morten Larsen, Margrethevej 6, Kalundborg

Del