Det er bare ikke godt nok.

Læserbrev:

Det er bare ikke godt nok!

Jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen, da jeg hørte at ”regeringen vil give udlændinge lettere adgang til danske job”, fra den 1. juli 2020.
Et lovforslag fra Regeringen vil holde fast i en politisk aftale, der betyder at der åbnes op for faglært arbejdskraft fra tredjeverdenslande.

Det kan godt være, at det var en god idé, før ”Corona-krisen” kom. Men det er det ikke nu.

I en tid og med den ledighed som krisen har medført, er der ingen grund til at åbne landets grænser op for import af ekstra udenlandsk arbejdskraft.

Manglende arbejdskraft er ikke et aktuelt at tale om, i en tid hvor arbejdsløsheden i Danmark er steget med 50 %, samtidig med at der er ikke mindre end 50 mio. ledige i EU.

I 3F Kalundborg er ledigheden steget med 132 nye ledige, hvilket svarer til en stigning på ca. 60 %. 
Den øgede ledighed er fra byggebranchen, persontransport, hotel- og restaurationsområdet, samt i mindre grad industrien. 

Topper ledigheden så her? Nej måske ikke, for jo længere tid der går kan der være flere virksomheder, der kommer i økonomiske vanskeligheder og derfor må hjemsende, afskedige og i værste fald helt lukke deres virksomheder. 

Maj måned vil blive en prøvelse for alle. Måske en bølge af virksomhedslukninger, betalingsstandsninger og konkurser, da ikke alle virksomheder har resurser og kapital, til at kunne modstå en krise, som vi oplever i øjeblikket.

Og desværre er det ikke alle banker og pengeinstitutter, som er indstillet på at hjælpe de nødlidende virksomheder i denne situation.

Jeg tror at banker og pengeinstitutter helt har glemt, da samfundet trådte til, da de var i økonomisk krise og lavede flere ”bankpakker” for at holde hånden under dem.

Nu må vi så kræve at bankerne ”giver tilbage” og hjælper de virksomheder, der er blevet klemt i Coronakrisen.

I 3F Kalundborg kan vi så glæde os over, at vi har nogle store industrier, hvor 3F medlemmer og produktionsansatte ikke er blevet hjemsendt, men har holdt gang i produktionen og derved ikke er ramt så hårdt.

3F Kalundborg håber, at når krisen er ovre og landet igen ”åbnes op”, så bliver der også plads til alle de hjemsendte og afskedigede i deres tidligere job. Måske mulighed for nye job eller et jobskifte.

Indtil da, pas godt på jer selv og hinanden – sammen og hver for sig.

De bedste hilsener 

Flemming Lassen
Afdelingsformand
3F Kalundborg.

Del