Det der ikke er svært, skal være nært

Det der ikke er svært, skal være nært

Læserbrev: Det der ikke er svært, skal være nært

I Kalundborg har vi omkring 40 kilometer til nærmeste hospital og akutmodtagelse. Det er for langt. Sundhedsklynger, hospitaler, supersygehus, psykiatri, nærhospitaler, familielægen, lægehuse, regionsklinikker og mange flere sundhedstilbud kan man finde i Region Sjælland - men altså ikke lige i Nordvest Sjælland.

Jeg arbejder målrettet på at få det nye nærhospital til Kalundborg, for fyrre kilometer er for langt. Definitionen på et nærhospital er 'en institution, der både leverer ambulante sygehusfunktioner under lægeligt ansvar og tværkommunale sundhedsindsatser'.

Jeg syntes ikke om navnet 'nærhospital'. I min optik er et hospital et sted, man kan få en seng og overnatte. Sådan er der så meget, og det skal ikke være det afgørende. Det vigtige er, at vi får flere nære behandlinger. Vi skal ikke køre til Holbæk eller Slagelse hver gang, det ikke kræver andet end ambulant undersøgelse.

Det er ikke nok, at vi blot får et nyt skilt mod Akut- og Sundhedshuset. Den nære behandling, ikke mindst den præventive og forebyggende behandling, skal være tæt på.

Det der ikke er svært, skal være nært.

Tillad mig at opdatere jer på sundhedspolitikken i Regions Sjælland, hvor budgettet i Region Sjælland er vedtaget enstemmigt af alle 41 medlemmer af Regionsrådet på sidste Regionsrådsmøde.

Løft til kræftpatienter med mundhule problemer. Forebyggende tandbehandling.

72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse

Stærk psykiatri (forebyggelse til børn & unge) STIME

Nedsætte ventetid på høreapparater

Fastholdelse og rekruttering får 20 millioner, som forhåbentlig kan hjælpe til at tiltrække sygeplejersker, læger og andet vigtigt personale.

Styrke grøn omstilling (Affald, PFOS, afvikling af gas og fossile brændstoffer)

Patientnær diabetesbehandling

Excercize First - Forebyggende træning inden operation kan fremadrettet tilbydes

Omsorgscenter til hjemløse

Budgettet lyder på 21 milliarder, og langt de fleste penge går til driften af regionens sygehuse. Derfor er kun de 75 millioner til forhandling og politisk udmøntning

Jeg er udvalgt til at sidde i Sundhedsklynge Holbæk, som Kalundborg er en del af. Jeg ser frem til arbejde med klyngen, som begynder i oktober måned.

Fra min plads i Sundhedsklynge Holbæk vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få så mange behandlinger og funktioner til Nordvest Sjælland som muligt.

Med venlig hilsen

Helle Laursen Petersen

Medlem Regionsråd Sjælland og Folketingskandidat

Del