Det burde ku' lade sig gøre

Det burde ku' lade sig gøre

Læserbrev: Det burde ku' lade sig gøre

For nylig tillod Anna von Lowzow (AvL)sig at sige, hvordan hun oplevede Kalundborg, når hun gik en tur gennem byen. Hvor var det dog godt! Byens borgmester - flertalsgruppens overhoved, følte sig så pikeret over AvL's udtalelser, at hun blev inviteret på en tur rundt i byen med borgmesteren som guide. Det er spændende, hvem der fik mest ud af den tur.

AvL's udtalelse førte også til, at hun blev inviteret til folkemødet i Høng for nylig. Vi kunne desværre ikke deltage, men iflg. Nordvestnyt, var der ikke mange, der modsagde Anna von Lowzow.

Forleden kunne vi også læse et par glimrende indlæg af to tidligere top-embedsmænd her i byen, nemlig Holger Prehnum og Anders Villadsen. Flotte tanker. Hvor er det tankevækkende, at det er folk uden for byrådet, der tænker så konstruktive tanker på kulturens vegne. Hvad med om de blev kørt i stilling til det kommende byrådsvalg? Ikke nok med det - Thomas Petersen, tidligere kunst- og kulturanmelder ved Nordvest har også netop leveret et ganske glimrende indlæg under overskriften "Sats på Gisseløre".

I flertalsgruppen i byrådet har man den lidet konstruktive idé, at kultur ikke må koste kommunale kroner. Kalundborg kommune er blevet gjort opmærksom på, hvordan man i Helsingør, Assens (på Fyn), Middelfart og Skanderborg i fællesskab med borgerne er i stand til at have et rigt blomstrende kulturliv i og omkring glimrende kulturhuse. Men nej, den inspiration har ikke rigtig fænget her i byen. SIC!

Hvis man tænker på fx Sønderborg eller Billund, så har de store virksomheder dér, som i et vist omfang kan sammenlignes med Novo nemlig Danfos og Lego, i høj grad bidraget til kulturlivet. Et lokalt eksempel kunne være et NOVO-HOUSE Gisseløre i de gamle radiobygninger.

Jeg græmmes. Inden længe bør byen ansætte stedkendte guider til at vise rundt i og igennem byen. Kommunekassen fattes åbenbart i den grad penge. Der er langt imellem de byskilte, der er læselige. Det er en skændsel. Ikke nok med det. Ukrudtet får mange steder lov til at vokse langt over knæhøjde. Dertil kommer, at vi har et glimrende kunstværk placeret ude ved rundkørslen på Sydhavnsvej. Også der vokser ukrudtet højt og frodigt op blandt granitelementerne.

Under en tur i Tyskland oplevede vi en del steder et skilt med teksten "Strassen- schäden". Man var ganske enkelt klar over, at skader på vejen eller cykelstien burde annonceres. Hvis vi tænker på vejnettet og cykelstierne her i byen, så burde der stå sådanne skilte ved indkørslen til byen, idet der er et hav af elendige cykelstier og vejbaner. Det er jo ikke tilfældigt, når cyklisterne alt for ofte vælger at cykle på vejen frem for cykelstierne.

Der er måske en forklaring på alt det ovenstående. Det siges, at i løbet af kort tid, er Kalundborg Kommune gældfri i modsætning til mange andre kommuner. Hvis det er korrekt, er det måske forklaringen på, at der hverken er økonomi til et KULTURhus eller ordentlige veje og cykelstier.

Ejvind Bitsch

Del