Det bliver op til dobbelt så dyrt at få tømt spildevandstanke

Kalundborg Forsyning har netop meddelt, at fra 2022 træder en ny tømningsordning i kraft.

Det bliver op til  dobbelt så dyrt at få tømt spildevandstanke Illustration: Takststigningerne er afhængige af størrelsen på spildevandstanken.

Af Gitte Korsgaard  gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Forsyning har netop meddelt, at fra 2022 træder en ny tømningsordning i kraft, og 1. marts stiger taksterne for at få tømt sine spildevandstanke. Samtidig vil kunderne møde en ny entreprenør på selvsamme tømningsordning.

En ny tømningsordning træder i kraft den 1. januar 2022: ”Med den nye ordning følger desværre også væsentlige takststigninger. Vi har gjort det yderste for, at holde stigningen så rolig som muligt. Vi har derfor sørget for, at de nye takster, ikke overskrider det takstniveau, som resten af landets forsyningsvirksomheder opkræver i deres områder,” forklarer kundechef ved Kalundborg Forsyning, Line Kromann, og fortsætter: ”Kunderne må glæde sig over, at det har været så billigt i mange år, vi har ligget langt under markedsprisen. Jeg har tjekket sammensætningen henover Sjælland, og markedsprisen ligger deroppe. Man skal jo også huske på, at vi ikke må tjene på det her. Det skal blot løbe rundt, ellers skal pengene tilbage til kunderne. Så det bliver gjort, fordi det er nødvendigt. Særligt samletankene bliver dyrere, fordi der er tale om lukkede tanke, der skal tømmes inden for kort tid, der nytter det ikke noget, at man kommer en måned eller to senere.”

Ny leverandør efter udbud

Kontrakten med den nuværende leverandør, entreprenør Klaus’ Kloakservice, udløber den 31. december 2021. Det betyder at kunderne fra januar 2022 fremover vil møde en ny entreprenør i marken, FKSSlamson, som vandt udbuddet om tømningsordningen.

”Vi ved fra erfaringer fra andre kommuner, at vi med den nye leverandør også fremover kan levere professionelt arbejde og effektiv service til kunderne. Vi er derfor trygge ved at lade kunderne i deres hænder,” fortæller Line Kromann, og fortsætter: ”Vi er forpligtet til, at sætte det i udbud hvert 4. år. Vores tidligere entreprenør har også budt på lige fod med alle andre, men han var ikke billigst, og vi er forpligtet til at tage det billigste bud uanset, om det er en lokal eller ej.

Kalundborg Forsyning vægter kundeservice meget højt, men ligeledes miljø og arbejdsmiljø. Line Kromann fortæller ydermere, at det ikke er alle, der kan byde på en sådan kontrakt, da det kræver, at man har afvanderbiler, det der også kaldes KSA’er.

”De skyder vandet tilbage i tanken igen, og tager kun det ud, der er nødvendigt. Det betyder, at de kan køre til flere kunder, fordi de ikke fylder tanken med vand, og det er der, at miljøbesparelsen er. Ikke alle har det system. Det havde vores tidligere entreprenør nu også, men han var dyrere i denne omgang. Men vi bruger jo stadig lokale til alt muligt andet i dagligdagen,” slutter Line Kromann.

Alle kunder vil, så vidt muligt, få tilsendt en sms om takststigningerne samt skift af entreprenør. Man kan læse mere om tømningsordningen samt se de nye takster på kalfor.dk

Del