Det blev til et bredt samarbejde

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har valgt at gå med i en samlet konstituering i Kalundborg Kommune.

Det blev til et bredt samarbejde Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har valgt at gå med i en samlet konstituering i Kalundborg Kommune. Her Niels Erik Danielsen (Enh.), Tina Beck-Nilsson (S) og Thomas M. Hiorth (SF) Fotocollage: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har valgt at gå med i en samlet konstituering i Kalundborg Kommune. Det meddeler de onsdag i en pressemeddelelse.

”Vi havde egentlig indstillet os på at blive en konstruktiv, kritisk og saglig opposition, men dialog hen over weekenden endte med et konstruktivt møde med Martin Damm og os tre partier i Høng søndagen efter valget,” skriver Niels Erik Danielsen (Enh.), Thomas M. Hiorth (SF) og Tina Beck-Nilsson (S) i en pressemeddelelse onsdag.

De skriver endvidere, at mødet gav nye muligheder, da de fandt fælles fodslag om et nyt udvalg, som de tre partier i mange år har ønsket sig, nemlig et stående udvalg, der har fokus på arbejdsmarkedet, beskæftigelsen og unges fremtid, med navnet ’Unge og Beskæftigelse’. Tina Beck-Nilsson (A) får formandsposten i udvalget og Niels Erik Danielsen har ydermere fået plads i udvalget.

 

”Vi glæder os over, at vi nu for alvor kan få fokus på, at alle unge skal videre i uddannelse så alle har lige chancer i livet. Vi har desuden fået næstformandsposterne i de stående udvalg - og Thomas M. Hiorth bliver et nyt bekendtskab i Økonomiudvalget. Vi har alle et stærkt ønske om et bredt samarbejde i hele kommunalbestyrelsen til gavn for borgerne i kommunen. Vi er glade for, at der i konstitueringsaftalen fremgår, at den forpligter til samarbejdet, og sætter en retning hen imod, at vi i fællesskab i kommunalbestyrelsen, sammen med de stående udvalg, formulerer de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden for hvert udvalgsområde,” skriver de i pressemeddelelsen.

Pejlemærkerne skal lægge grunden til arbejdet i udvalgene, og samtidig give muligheder for, at hele kommunalbestyrelsen kan komme med input til udvalgenes arbejde. Fokus på de enkelte partiers mærkesager er dog ikke ændret i kraft af det brede samarbejde.

Vi har stadig vores værdier og visioner for forbedringer af de sociale forhold i kommunen, styrkelse af folkeskolen, reelle minimumsnormeringer i dagtilbudsområdet og en tryg alderdom. Vi vil også engagere os i grøn omstilling og forbedringer af klimaet og kommunens nedbringelse af CO2 udledninger. Vi glæder os over, at alle partier slutter op om en samlet konstituering, det er en helt ny politisk situation i Kalundborg Kommune, som vi mener giver mange interessante muligheder for brede aftaler - og vi ser frem til 4 års konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen, så vi kan udvikle kommunen endnu mere,” slutter Niels Erik Danielsen, Thomas M. Hiorth og Tina Beck-Nilsson pressemeddelelsen.

Del