Der skal sorteres lidt mere fra nytår

Kalundborg udvider fra den. 1. januar 2023 affaldsindsamlingen ved husstanden til også at gælde pap, mad- og drikkekartoner og farligt affald.

Der skal sorteres lidt mere fra nytår
Kalundborg Kommune udvider fra den. 1. januar 2023 affaldsindsamlingen ved husstandene. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune udvider fra den. 1. januar 2023 affaldsindsamlingen ved husstanden til også at gælde pap, mad- og drikkekartoner og farligt affald. Det betyder, at borgerne skal sortere lidt flere genanvendelige materialer, end de gør i dag. Pap skal fra den 1. januar 2023 afleveres i samme rum som papir. Mad- og drikkekartoner skal afleveres i samme rum som metal & plast. Farligt affald indsamles ved husstanden i røde miljøkasser, som udleveres i januar 2023.

Kommunen fastholder altså ordningen med to beholdere ved den enkelte husstand ved, at borgerne sorterer de ekstra kategorier pap og mad-og drikkekartoner sammen med henholdsvis papir og metal & plast. Efter tømning sorteres indholdet og sendes til genanvendelse.

Begge beholdere tømmes fremover hver anden uge året rundt. Det vil sige, at uge-tømningen i sommermånederne, juni, juli og august, forsvinder fra 2023.

Ny miljøkasse

Udover de to kendte beholdere får hver husstand en miljøkasse til farligt affald. Miljøkassen afhentes og byttes til en tom kasse via en tilmeldeordning, hvor man som borger bestiller afhentning ved behov. Fra den 1. januar 2023 ændres tømmefrekvensen for beholderen til genanvendelige materialer fra hver 4. uge til hver 14. dag. Det betyder nye tømmedage. Nogle adresser vil også få nye tømmedage for mad- og restbeholderen.

Fra den 1. januar 2023 vises eventuelle ændringer i tømmekalenderen, som findes på hjemmesiden kalundborg.dk/affald.

I løbet af november/december vil de enkelte husstande med egen beholder modtage information om den nye måde at sortere på i postkassen. Med i pakken kommer også en ny sorteringsvejledning og klistermærker med pap og mad-og drikkekartoner til de eksisterende beholdere. Man kan se, downloade og printe informationsfolderen og sorteringsvejledningen på www.kalundborg.dk/affald2023  i løbet af november.

Fakta om de nye kategorier:

Pap er for eksempel:

 • Bølgepap
 • Karton- og papemballage
 • Æggebakker (rene og tørre)
 • Postkort
 • Paprør fra køkkenruller og toiletruller.

Mad-og drikkekartoner er for eksempel:

 • Drikkekartoner, fx fra mælk, juice, kakao og saft
 • Madkartoner, fx fra hakkede tomater, supper og frys selv-is
 • Yoghurt- og ymerkartoner.

Farligt affald er for eksempel:

 • Kemikalier (i original emballage)
 • Maling og lak
 • Neglelak og neglelakfjerner
 • Olie og benzin
 • Spraydåser
 • Lyskilder, fx elpærer, LED-pærer mm.

Man kan læse mere om den udvidede ordning på www.kalundborg.dk/affald2023, herunder de særlige forhold, der gælder for sommerhuse og boliger med fællesindsamling.

Del