Der skal pumpes vand hele natten

Beredskabsstyrelsen har pumpet vand siden tirsdag aften og kommer til at fortsætte hele natten til torsdag. morgen.

Der skal pumpes vand hele natten
Beredskabsstyrelsen har pumpet vand siden tirsdag aften og det fortsætter hen over natten til torsdag morgen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Beredskabsstyrelsen blev sat ind i Kalundborg med det helt tunge pumpeudstyr tirsdag aften for at pumpe vand fra Kærby Å som er ved at gå over sine bredder. Det arbejde er pågået hele onsdagen og fortsætter natten over.

Der er i den seneste tid faldet meget regn og vandstanden står derfor højt i Kærby Å, faktisk så højt, at flere haver i Lyngparken allerede er oversvømmet. Men også en pumpestation på Rørmosevej/Gl. Hovvej i Kalundborg, som håndterer spildevand, kan blive oversvømmet.

Derfor blev Beredskabsstyrelsen tilkaldt tirsdag aften for at pumpe vand fra Kærby Å og ud i Kalundborg Havn.

Flaskehalsen i Kærby Å er den sluse som er placeret ved Sydhavnsvej. Hvis vandstanden i Kalundborg Havn er for høj, bliver et par sluseporte lukket så havvand ikke trænger baglæns ind i åen, modsat kan vandet så ikke løbe ud.

”Her onsdag sidst på eftermiddagen er status, at vi stadigvæk pumper vand ud ad Kærby Å, det er et langt sejt træk og selv om sluseporten nu er åben så er slusen stadigvæk en flaskehals i forhold til det vand som løber til i åen. Lige nu er der et naturligt flow ud i Kalundborg Havn og sideløbende med det så booster vi  med pumpemateriel fra Beredskabsstyrelsen som lige nu pumper 35.000 liter i minuttet,” fortæller Morten Hansen, områdeleder ved Vestsjællands Brandvæsen, og fortsætter, ”I løbet af dagen er vandet ikke faldet i åen, men vi gør hvad vi kan, bl.a. er Beredskabsstyrelsen kommet med mere pumpemateriel i løbet af onsdagen og så falder vandet yderligt i Kalundborg Havn torsdag morgen så håber vi, at vandstanden i Kærby Å vil falde.” 

Vindretningen har hele dagen været i øst og det har også hjulpet på at få vandet ud ad Kærby Å.

Del