Der skal findes flere penge til parkeringsplads i bymidte

Der er afsat cirka 10 mio. kr. til renovering af Bredgadeparkeringspladsen i Kalundborg. Planen er dog, at der skal findes yderligere godt 20 mio. kr til projektet.

Der skal findes flere penge til parkeringsplads i bymidte
Sådan forestiller Kalundborg Kommune sig, at parkeringspladsen i Bredgade skal se ud når den er renoveret. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk 

Kommunalbestyrelsen har på budgettet for 2024 afsat cirka 10 mio. kr. til renovering af Bredgadeparkeringspladsen i Kalundborg. Planen er dog, at der skal findes yderligere godt 20 mio. kr til projektet.

På det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde omhandler et af punkterne parkeringspladsen i Bredgade i Kalundborg, hvor man allerede nu har afsat omkring 10 mio. kr. til renovering. Projektet kræver imidlertid omkring 31.5 mio. kr. for at kunne laves færdig.

Ifølge Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi skal man i udvikling af byen fokusere på, hvordan torve og gaderum kan forbed­res for at skabe mere liv mellem husene, rammer for samvær i hverdagen og plads til borgere og foreningers egne initiativer. Nogle steder vil grønne oaser give mest værdi, andre steder vil det være en legeplads eller et byrum, der kan formidle byens historie.

Byrum skal udvikles med gode opholdsmuligheder og godt mikroklima, flere aktivitetsmuligheder og mere bynatur til glæde for borgere og turister. Derudover er Kalundborg også blevet en studieby og hjem for mange internationale tilflyttere. Bredgadeparkeringspladsen er med sin centrale beliggenhed et oplagt sted at indtænke disse tanker og skabe et multifunktionelt byrum, der kan være med til at give liv i centrum - også uden for butikkernes åbningstid, når bilerne har forladt pladsen.

Kommunalbestyrelsen skal finde de sidste penge

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,32 mio. kr. til renovering af Bredgadeparkeringspladsen. Der søges nu en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af forarbejde og projektering i forbindelse med renovering af parkeringspladsen.

“Lige nu er man i gang med projektering og udbudsmateriale, og udbudet bliver efter sommerferien. Når man har det på plads, ved man, hvad man kan gå i gang med, og så skal der hentes flere penge,” fortæller Jakob Beck Jensen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og fortsætter: “Indtil videre har vi altså 10,3 mio. kr., der er afsat, og når man har den endelige udbudspris bliver det en opgave for kommunalbestyrelsen at finde de sidste penge, og der skal vi over på anlægsmidlerne for 2025, hvor vi har 170 mio. kr.”

I gang i 2025

Arbejdet går først i gang i 2025, da det skal projekteres og i udbud. Udvalgsformanden understreger, at området virkelig trænger, men at det også skal gøres ordentligt.

“Det er vigtigt at få det projekteret ordentligt og indhentet priser. Parkeringspladsen trænger virkelig til en renovering, men det skal laves ordentligt og ting tager jo tid,”

Bredgadeparkeringspladsen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til centerområde. Området er desuden et centralt indsatsområde i Strategisk Helhedsplan for udvikling af Kalundborg Bymidte. I både lokalplan og Strategisk Helhedsplan arbejdes med at skabe bedre visuel og fysisk forbindelse mellem Kordilgade og Bredgade. Dette kan ske ved at vende retningen på parkeringspladserne og skabe meget synlige gangforbindelser gennem udvalgte private gårdrum, ofte omtalt som 'Slipperne'. Lokalplanen åbner desuden mulighed for eventuelt at skabe en ny vejforbindelse mellem Øen og Bredgade. Bredgadeparkeringspladsen skal således spille en væsentlig ændret rolle som et indbydende og klimasikret byrum, men der vil blive mindre plads til parkering.

Oplæg til tids- og procesplan - afhængig af finansiering

 • Igangsættelse af dataindsamling til en samlet plan for håndtering af spildevand og regnvand i Kalundborg (er igangsat)
 • TMU - Drøftelse af proces og succeskriterier for relaterede projekter (april 2024)
 • Inddragelse af relevante parter som grundejere, Vores Kalundborg og andre nære interessenter (april-august 2024)
 • TMU - Drøftelse af principper for Bredgade-Elmegade samt skitseforslag for Bredgadeparkeringspladsen og økonomi for de to projekter (maj 2024)
 • TMU - Godkendelse af principper for Bredgade-Elmegade samt skitseforslag for Bredgadeparkeringsplads (juni 2024)
 • Udbud af projektering (august 2024)
 • Projektering (september-november 2024)
 • TMU - Drøftelse af detaljeret budget og eventuel etapeinddeling (oktober 2024) 
 • Udbud (december 2024)
 • TMU - Eventuel drøftelse af licitationsresultat (januar 2025)
 • Anlægsarbejde (februar-maj 2025).

Del