Der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse

Regionsrådet har med budgetaftale 2023 vedtaget, at der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse, måske det bliver i Kalundborg Kommune.

Der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse

Af Jens Nielsen

Regionsrådet har med budgetaftale 2023 vedtaget, at der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse. I den forbindelse har Det Nære Sundhedsudvalg i Region Sjælland sendt en henvendelse til Socialudvalget i Kalundborg Kommune vedr. samarbejde om et Omsorgscenter for hjemløse.

Hjemløse er særligt udsatte efter indlæggelse på sygehuse og har ofte behov for ro, restitution, omsorg og sygepleje efter udskrivning. Omsorgscenteret skal tilbyde hjemløse et ophold på op til 14 dage med kost og logi, sygeplejefaglig assistance samt social- og rådgivningsmæssig støtte.  

Regionsrådet har med budgetaftale 2023 vedtaget, at der skal etableres et omsorgscenter for hjemløse, måske det bliver i Kalundborg Kommune.

Socialudvalget i Kalundborg Kommune er blevet kontaktet af Det Nære Sundhedsudvalg i Region Sjælland og har behandlet sagen på socialudvalgets sidste møde. Efter mødet oplyses det, at der arbejdes videre med sagen i dialog med Regionen.

”I de andre regioner er omsorgscentrene etableret i et tæt samarbejde med kommunerne. Derfor beder Det Nære Sundhedsudvalg i Region Sjælland med denne henvendelse jeres udvalg om bistand til at lokalisere en egnet bygning eller byggegrund til omsorgscenteret. Vi ønsker at indgå et samarbejde om at gøre en særlig indsats for regionens mest sårbare borgere. Denne henvendelse er sendt til alle kommuner i regionen. Ved flere mulige lokationer vil vi tage en efterfølgende dialog med de interesserede kommuner,” skriver Susanne Lundvald, formand Det nære sundhedsudvalg Region Sjælland til Socialudvalget i Kalundborg Kommune.

Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark har etableret lignende omsorgscentre og erfaringen fra de tre centre er, at et kort ophold på et omsorgscenter reducerer antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Ligeledes viser evalueringerne at et ophold i et omsorgscenter kan være første step i en rehabiliteringsindsats - både socialt og i forhold til borgere med et misbrug.

Krav og ønsker til bygning og placering af omsorgscenteret:

  • Der skal være mulighed for at indrette op til 10 værelser (helst med eget bad og toilet). Der skal være plads til kontor/samtalerum. Udenfor kan der være et areal, som kan indhegnes/afskærmes samt plads til et overdækket rygeskur.
  • Der skal minimum være tre p-pladser til personale. Centeret må gerne ligge i nærheden af tog- eller busstation.
  • Omsorgscenteret kan eventuelt etableres ved hjælp af "modulbyggeri" med "containere", der skal fremstille til formålet. Derfor kan en egnet byggegrund også være interessant til formålet. 

Udgifterne til etablering og drift af omsorgscentret afholdes af Region Sjælland.

Del