Der er C i balance og balance i C

Læserbrev: Der er C i balance og balance i C

Kære vælger, kære borger

Der er nu kort tid til krydset skal sættes til kommune- og regionsvalget.
Der kan være mange grunde til ens valg, eksempelvis politisk overbevisning, idealisme eller der er en bestemt person, man stoler på kan tale ens sag.
Mange ting er blevet sagt, skrevet og lovet i valgkampen, spørgsmålet for vælgeren er så, om det ser realistisk ud.
Kan det føres ud i livet? Er der eksempelvis menneskelige, faglige og økonomiske ressourcer nok? Hvad har den nuværende kommunalbestyrelse fået gennemført?
Der er i hvert fald brug for nytænkning og ny energi, hvis alle prioriteter skal gennemføres de kommende år.
C-Kalundborg stiller med et nyt - men erfarent hold - som er klar til at trække i arbejdstøjet.
C-Kalundborg er fra starten gået til valg på det politiske indhold og et forbedret samarbejde i kommunalbestyrelsen.
Vi mener brede forlig vil give bedre løsninger og arbejdsro i Kalundborg Kommune. 
C-Kalundborg håber vælgerne vil give os mulighed for at trække i denne retning.
Den ideologiske forskel på partierne på Christiansborg udvandes (heldigvis) en del i lokalpolitik.
Det ville være svært lokalt at manøvrere mellem venstrefløjens fokus på system stat og liberalisternes fokus på  minimal stat. 
I lokalpolitik er man tæt på borgerne og deres ønsker. Der bliver det hurtigt tydeligt, hvis der prioriteres forkert.
Balance er et nøgleord for C-Kalundborg. 
Balancen mellem individet - det enkelte menneske - og systemet er vigtig.
For C-Kalundborg er udgangspunktet, at systemet skal være til for borgeren, og ikke omvendt. Det frie valg er vigtigt for os.
Personligt har dette været min første valgkamp. 
Det har været spændende og læringsrigt at møde vælgerne til vælgermøder og på gaden.
Mange betydningsfulde emner er blevet debatteret, blandt andet:
 • Kattegatforbindelsen (NEJ TAK til motorvej på Røsnæs),
 • Skolerne (resultater, trivsel og fysiske rammer).
 • Børnehaver (normeringer).
 • Ældreområdet (fungerer ældreplejen? Er vi klar til de store ældre årgange?).
 • Handicapområdet (det er svært at få bevilget hjælp og hjælpemidler).
 • Anlægsinvesteringer (specielt i de mindre samfund).
 • Erhvervsliv (specielt byggetilladelser samt manglende eller besværlig kommunikation med kommunen).
 • Kultur og Fritid (for få tilbud i Kalundborg Kommune).
Hensigten med dette læserbrev er egentlig ikke at dykke ned i et enkeltområde, men derimod at give C-Kalundborgs generelle indfaldsvinkel på hvordan vi vil agere i kommunalbestyrelsen, hvis vælgerne giver os muligheden.
Med skoleområdet vil jeg dog gøre en undtagelse, for skoleområdet er et af de områder, som C-Kalundborg allerede før valget havde udset skal løftes.
Skoledebatten på Nyrupskolen (arrangeret af lærerforeningen), samt TV2 programmerne fra Høng Skole, har virkelig understreget vigtigheden.
Borgerne i Kalundborg Kommune kan ikke være tjent med resultaterne og trivslen i Folkeskolerne.
Vi må ikke sende så mange elever ud af folkeskolen uden en reel mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.
Vi må ikke efterlade lærere og pædagoger i en uløselig situation. Det er ikke rimeligt.
Ambitionerne skal hæves både hvad karakterer og trivsel angår. 
Karaktererne ligger væsentligt under landsgennemsnittet.
Små 7 % af de skoler, der er under tilsyn i Danmark, ligger i vores lille kommune. 
Overordnet set mener C-Kalundborg, at det er nødvendigt at søge inspiration i de kommuner, hvor det det går godt.
Derudover bør man søge ekstern hjælp til at facilitere arbejdet med at finde frem til de rigtige løsninger.
Der skal rykkes hurtigt, der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen.
Flere værktøjer/tiltag er blevet nævnt i debatter, blandt andet:
 • Gennemgang af overordnet skolestruktur.
 • Lokal udmøntning af den centrale arbejdstidsaftale mellem KL og Lærerforeningen.
 • Inddragelse af fagpersonale (lærere og pædagoger) i beslutninger og planlægning.
 • Udflytning af beslutninger til skolerne.
 • Rekrutterings- og oplærings strategi.
 • Efteruddannelse af lærere og udbygning af de faglige netværk.
 • Øget fokus på arbejdsmiljø.
 • Tilbagerulning af inklusionen i det omfang, loven tillader det.
 • To-lærer ordning.
 • Fokus på praksisfaglige fag.
 • Forbedring af de fysiske rammer og indeklima.
Lad os komme i arbejdstøjet og udvælge de løsninger og tiltag, der vil virke i Kalundborg Kommune
Med venlig hilsen
Jesper Hansen
Vælgerforeningsformand C-Kalundborg, nr. 2 på C-Kalundborgs kandidatliste.

Del