'Den evige flamme' har fået en midlertidig afløser

Den 50 meter høje, midlertidige flare forventes at være i drift fra fredag 5. april til afslutningen af den planlagte nedlukning midt i maj.

'Den evige flamme' har fået en midlertidig afløser
Den midlertidige flare skal gøre raffinaderiet i stand til at holde basisraffinaderiet kørende, mens kondensatraffinaderiet og den120 meter høje flare, der i folkemunde kaldes »den evige flamme«, lukkes ned for inspektion og vedligehold. Foto: Kalundborg Refinery

Af Jens Nielsen

Onsdag blev en ny, midlertidig flare opsat på raffinaderiet i Kalundborg. Flaren skal gøre Kalundborg Refinery i stand til at holde basisraffinaderiet kørende, mens »den evige flamme« tages ud af service for inspektion og vedligehold.

Efter flere års planlægning og tusindvis af brugte mandetimer blev en midlertidig flare opsat på Raffinaderiet i Kalundborg med hjælp fra to store mobilkraner.

Den midlertidige flare skal gøre raffinaderiet i stand til at holde basisraffinaderiet kørende, mens kondensatraffinaderiet og den120 meter høje flare, der i folkemunde kaldes »den evige flamme«, lukkes ned for inspektion og vedligehold.

Raffinaderiet har i forvejen to flares. De er en vigtig del af sikkerhedssystemet og vitale i forbindelse med trykaflastninger i anlægget, når der er driftsforstyrrelser og planlagte nedlukninger af dele af procesanlægget, også kaldt turnarounds.

Planlagte nedlukninger af anlægget er tilbagevendende begivenheder hos Kalundborg Refinery og foregår hvert fjerde år. Her tages hele eller dele af raffinaderiet ud af drift til inspektion, vedligehold og rengøring. Dette sikrer, at anlægget fortsat kan køre sikkert og pålideligt,” fortæller Claus Navntoft, der tiltræder rollen som administrerende direktør hos Kalundborg Refinery mandag 1. april.

Den 50 meter høje, midlertidige flare forventes at være i drift fra fredag 5. april til afslutningen af den planlagte nedlukning midt i maj.

Ny nedlukningsstrategi

I forbindelse med overdragelsen til Klesch Group blev en ny strategi for de planlagte nedlukninger iværksat. Grundlæggende for strategien er ønsket om sektionsvise nedlukninger. Årsagerne hertil er mange, fortæller Claus Koch, TurnAround Execution Manager hos Kalundborg Refinery:

Erfaring fra tidligere turnarounds har vist, at varigheden af de store nedlukninger kan være opslidende for vores medarbejdere. Vores vigtigste mål er at gennemføre nedlukningen uden skade på mennesker, miljø og materiel. Den nye nedlukningsstrategi skal være med til at bidrage til netop dette. Sikkerhed har altid højeste prioritet,” siger han.

Den midlertidige flare spiller en afgørende rolle i Kalundborg Refinerys nye nedlukningsstrategi. Grundet anlæggenes kompleksitet og integrationer har det ikke tidligere været muligt at adskille basisraffinaderiet og kondensatraffinaderiet. Den midlertidige flare er løsningen på netop denne udfordring.

Del