Demokrati og Samarbejde.

Læserbrev:

Demokrati og Samarbejde

Befolkningen kan nu se, hvorfor partier og Lister som Demokratisk Fællesliste har sin berettigelse og hurtigst muligt skal ind og have øget indflydelse på det politiske danmarkskort. I Kalundborg kommune har borgerne i 11 år været vidne til et udemokratisk borgmestervælde ubetinget støttet af DF og det totalt overflødelige og underlige parti - de Radikale med Ole Glahn i spidsen. Stort set halvdelen af borgerne har ingen indflydelse på den førte politik i Kalundborg kommune da Borgmesteren totalt overser oppositionen og personligt træffer de beslutninger, der skal træffes. Demokratisk Fællesliste er etableret for at øge de demokratiske processer og sikre borgerinddragelse i alle de forhold, hvor det vil give mening. Demokratisk Fællesliste er ikke en partipolitisk liste, men vil uopholdeligt arbejde for vores grundtanker.

I øjeblikket ser vi på landsplan, hvad enegang kan resultere I. Hvorfor inddrager Statsministeren ikke alle partier i de drøftelser og beslutninger, der handler om Covid 19, mutationen blandt danske mink. Det giver ingen mening at gå enegang. Det er, med rette, en særdeles vigtig sag på alle måder. En hel branche risikerer at lukke ned, folkesundheden er i yderligere i fare, en kæmpe eksportvare forsvinder, mange avlere mister deres livsværk. Det er netop en sag, hvor befolkningen med rette, kan forvente at alle myndigheder trækker på samme hammel.

I Kalundborg kommune ligger der en stor opgave foran alle de borger, der ønsker genindførelse af demokrati og respekt for alle borgere, også dem, der har stemt på oppositionen. Regeringens enegang illustrer blot at det er et større problem i samfundet, generelt. Statsministeren risikerer at sætte den store goodwill over styr hun har opnået for sin hidtidige håndtering af Corona-krisen.  I Kalundborg kommune har vi ikke det problem, alt den stund, at Borgmesteren ikke har noget troværdigt at sætte over styr.

Allan Orris

Demokratisk Fællesliste

Granlyvej 15

4593 Eskebjerg

Del