De svagest stillede

De svagest stillede

Læserbrev: De svagest stillede

Ifølge TV-Avisen har 95 kommuner, heriblandt Kalundborg uretmæssigt trukket kontanthjælpsmodtagere i ydelse. Kommunerne er fire gange blevet gjort opmærksom på dette af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beder kommunerne om at gennemgå sagerne.

November i år fik kommunerne den fjerde rykker. Det er kun Struer, Aarhus og Halsnæs kommuner der har afgivet fyldestgørende oplysninger til STAR.

TV-Avisen omtaler en sag fra Århus kommune, hvor kommunen allerede i november 2019 anerkendte at en borgers arbejdsevne hele tiden havde været så begrænset, at kommunen ikke burde have trukket ham i kontanthjælp.

Her er noget af sagens kerne, kommunerne må ikke trække borgere i kontanthjælp, hvis de har en så begrænset arbejdsevne, at de ikke kan passe et arbejde.

Denne problematik blev Økonomiudvalget præsenteret for i august 2016, hvor Enhedslisten stillede forslag om en drøftelse af initiativer til at imødegå konsekvenser af kontanthjælpsloftet.

Dengang viste tal fra Beskæftigelsesministeriet at, 72 % af kontanthjælpsmodtagerne slet ikke var parate til at tage et arbejde.

Jeg forventer nu, at kommunen sender redegørelsen til STAR og gennemgår sagerne og naturligvis betaler de borgere der skal have penge tilbage.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Enhedslisten

Del