De stiller op i Kalundborg Kredsen

TV-Kalundborg har bl.a. stillet kandidaterne et par spørgsmål om mærkesager og om, hvad de særligt kan gøre for Kalundborg Kommune.

De stiller op i Kalundborg Kredsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

11 kandidater stiller op i Kalundborg kredsen til Folketingsvalget 2022. TV-Kalundborg har bl.a. stillet kandidaterne et par spørgsmål om mærkesager og om, hvad de særligt kan gøre for Kalundborg Kommune.

Når danskerne går til valgurnerne den 1. november kan de stemme på et parti, men de kan også vælge at stemme personligt på en kandidat fra et parti. I Kalundborg Odsherred kredsen stiller 11 kandidater op (derudover har et par af partierne Sjællands Storkreds som område). TV-Kalundborg har stillet de 11 kandidater, der stiller op i Kalundborg kredsen et par spørgsmål.

Kim Malmberg Hansen stiller op for Dansk Folkeparti. Han er 61 år, uddannet social og sundhedsassistent og arbejder til dagligt i psykiatrien, hvor han har været i 43 år. Af mærkesager kan bl.a. nævnes: ”Psykiatrisk behandling er det område, der viser den største ulighed, det skal vi have ændret på. Derudover flygter personalet fra sygehusene på grund af for dårlig løn og arbejdsvilkår. Udviklingen kan vendes ved, at give sygeplejersker en markant højere løn.

Jeg ønsker ligeledes en national handleplan for rekruttering af sundhedspersonale. Det specialiserede handicapområde skal flyttes over til regionerne. Hvad retspolitik angår skal vi have langt mere politi på gaden, og vores domstole styrkes for, at nedbringe de lange sagsbehandlingstider. Ydermere skal vi have en ældrelov, der sikrer minimumsnormeringer på plejehjemmene, og de ældre skal sidde med i bestyrelsen på plejehjemmet. Der skal også langt mere fokus på dyrevelfærd.”

I forhold til Kalundborg vil han arbejde for mere fokus på unges trivsel. Der skal flere lærere på skolerne, og læreruddannelsen skal flyttes til Kalundborg. Der skal langt mere fokus på erhvervsskolerne, og SOSU uddannelsen skal styrkes. Derudover skal der etableres en motorvej mellem Næstved og Kalundborg for, at styrke bosætningen og erhvervslivet. Han vil indtil videre ikke have en Kattegatforbindelse. Men derimod have en døgnåben politistation i Kalundborg, ligesom Kalundborg skal have et nærhospital.

Rasmus Horn Langhoff er 42 år, uddannet historiker, og har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2011. Han er sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Af Rasmus Horns Langhoffs mærkesager kan nævnes styrket sundhed og psykiatri, værdig ældreomsorg og tilbagetrækning, en grønnere og klogere fremtid - investeringsklima og uddannelse. 

”Hvad angår Kalundborg Kommune vil jeg særligt arbejde for gode forbindelser til området, dvs. Kalundborgmotorvej samt motorvej ml. Kalundborg og Slagelse. Flere uddannelser til området, vigtigst en læreruddannelse på Vestsjælland. Derudover løfte hele sundhedsområdet på Kalundborgegnen, bl.a. med nærhospital i Kalundborg by.”

Helle Laursen Petersen fra Det Konservative Folkeparti har en baggrund med 25 års erfaring som selvstændig i IT-branchen. Hun har flere bestyrelsesposter og er også en del af Meningsministeriet på DR P4 Sjælland. Helle Laursen Petersen bor i Kalundborg.

”Jeg blev i november 2021 valgt ind i Regionsråd Sjælland, og jeg er dybt taknemmelig for den store opbakning, som folketingskandidat. Jeg lover at gøre mig umage for at dække hele Nordvestsjælland, og arbejde for en politik, der er vedkommende for hele området. Jeg har områder som delebørn, skilsmisser, integration, digital transformering, erhvervsliv og iværksætteri, som sine fokusområder. Jeg brænder for den nære velfærd, tryghed, herunder opprioritering af politi og militær, lighed for loven, en simpel offentlig digitalisering alle kan bruge, frihed til at være herre i eget liv, ingen bestemmer, hvem der skal på barsel, gå på bestemte skoler eller sidde i hvilke bestyrelser, en værdig alderdom med frie valg og hensyntagen til, at ikke alle er digitale, et skolesystem med plads til alle og ét fælles IT-system til hospitaler og praktiserende læger i Danmark - væk med Sundhedsplatformen."

Jacob Jensen fra Venstre er 49 år har arbejdet ti år som økonom ved A.P. Møller, inden han blev valgt til Folketinget. Han bor i Holbæk Kommune, men hele hans mors side af familien bor i Kalundborg. Hvad mærkesager angår, kan nævnes, at Jakob Jensen fortsat brænder for at være områdets lokale stemme på Christiansborg og rejse sager over for ministrene og myndigheder, som berører borgerne dagligdag.

Hvad angår Kalundborg Kommune vil Jacob Jensen særligt arbejde for: ”At motorvejen bliver lavet færdigt som planlagt, at Rute 22 mod Slagelse udvides, at vi beskytter den unikke natur og miljø på egnen - også den ude i havet. At der tiltrækkes yderligere nære sundhedstilbud til Kalundborg i forbindelse med sundhedscentret. At der ikke kommer en højhastighedsjernbane op gennem Vestsjælland. At der kommer yderligere uddannelser til området, fx en læreruddannelse.”

Gitte Terp Henriksen fra SF er 59 år, uddannet Cand. Polit., og har de seneste fem år arbejdet i Køge Kommune i borgmestersekretariatet som analytiker og udviklingskonsulent. Hun bor ved Fårevejle.

”Min forventning er, at min erfaring fra kommunalpolitik og som cheføkonom i 14 år i fagbevægelsen, men også som mor, natur- og foreningsmenneske, at kunne byde ind med konkrete løsninger, der bygger på mange års forsøg på, at forstå udfordringerne i det levede liv. Mest af alt vil jeg gerne være en stærk stemme for udvikling i de landsdele, der økonomisk og menneskeligt er hårdest ramt – og står over for en skræmmende fremtid, hvis ingen lytter. Vi har ikke brug for en Kattegatbro i Vestsjælland – men en ændret udligning og investeringer bæredygtige boliger, iværksætteri, uddannelse, turisme, fødevarer, kultur og design - og kollektiv trafik.”

Af mærkesager kan nævnes, at minimere bureaukratiet i job- og ældreforvaltningerne, frisætte skoler og socialområdet, ændre sociallovgivningen, så sårbare unge og handicappede ikke skubbes forsvarsløse ud i samfundet, når de fylder 18 år, sikre lighed i sygdom uanset om den er psykisk eller fysisk. Der skal investeres i unge, i omskoling, i iværksættere, hvis vi fortsat skal kunne konkurrere med resten af verden.

Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne er 58 år og sidder i Folketinget. Han vil arbejde for, at tilføre flere ressourcer til udkants-Danmark. ”Vi vil decentralisere og bringe livet tilbage til vandkanten af Danmark. Stram udlændingepolitik og retspolitik er bærende elementer i vores politik. Bedre velfærd til de ældre og udsatte. Lavere skatter på arbejde og fri indtjening ved siden af SUen samt højere kørselsfradrag til yderkommunerne er vores mærkesager.”

I Kalundborg vil Peter Skaarup særligt arbejde for, at forlængelsen af motorvejen - hele det manglende stykke efter Holbæk, sker meget hurtigt. ”Det har taget alt for mange år, og er blevet syltet for længe. Samtidig har det højeste prioritet at bevare de små skoler, forsamlingshusene og de lokale købmænd i Kalundborg og omegn. Derfor vil vi have nedsat en stor pulje til dette formål, der kan medvirke til at sikre, at de overlever økonomisk. Endvidere vil vi have tilført langt større midler til vejbyggeri og infrastruktur udelukkende målrettet områder udenfor de store byer. Endelig vil vi have fjernet momsen på elregningerne, hvilket vil være en stor hjælp til borgerne i Kalundborg også.”

Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance er 59 år. Han har en baggrund som bestyrelsesformand med afsæt i iværksætteri og international finanskarriere. Han bor i Roskilde, men har venner og familie i Kalundborg. 

Han vil arbejde for en tidssvarende infrastruktur. ”Veje, skinner og digitalt netværk er et must for Kalundborg og omegn for fortsat fremdrift og dynamik. Hjælp, job og uddannelse må ikke være for lang tid væk. Uddannelser, sport og kultur skal der være for fortsat, at tiltrække arbejdskraft.” 

Tonny Voldby Pedersen fra Nye Borgerlige er 49 år og uddannet industrielektriker og teknisk officer. Han bor i Kalundborg. For Tonny Voldby Pedersen er det bl.a. vigtigt, at få indført kernekraft i Danmark, at se på udrejsecentrene og at styrke forsvaret.

”Et kernekraftværk kan være klar, når de store vindmølleparker er slidt op om ca. 15 år. Et udrejsecenter skal kun have to udgange, Billund og Kastrup. Forsvaret skal styrkes.”

Hvad angår Kalundborg Kommune vil Tonny Voldby Pedersen særligt kæmpe for motorvej, ingen ny jernbane samt en Kattegatforbindelse, dog ikke hvor som helst: ”Vi skal have en ordentlig afslutning af den kommende motorvej, så trafikken kan ledes til og fra på en fornuftig og smidig måde, og vi skal have en omfartsvej mellem motorvejen og Rute 23, og ingen ny jernbane op over Vestsjælland. Derudover skal kattegatforbindelsen gå i havet syd for Asnæsværket, syd om Asnæs og Samsø mod Jylland. Hvor Jyderne skal have den, vil jeg ikke blande mig i, men vil lytte til, hvad de selv ønsker.”

Ydermere ønsker Tonny Voldby Pedersen, at arbejde for en bedre akut sygehus betjening samt styrkelse af det nære miljø, her nævner han mere statsskov.

Jeppe Trolle fra Radikale Venstre, Christine Lundgaard fra Enhedslisten samt Jan Carlsen fra Moderaterne er ikke vendt tilbage med svar på TV-Kalundborgs spørgsmål. Kristendemokraterne, Frie Grønne, og Alternativet har ikke en kandidat i Kalundborg/Odsherred Kredsen, men stiller blot op i Sjællands Storkreds.

Del