De ældste børn får mindst trafikundervisning

I den nyeste skoletrafiktest fra Rådet for sikker Trafik ligger Kalundborg Kommune i den laveste ende og får kun 323 point ud af 900 mulige.

De ældste børn får mindst trafikundervisning
Foto: Rådet for sikker trafik

Af Jens Nielsen

Der er stort fokus på de yngste børns sikkerhed i trafikken. Paradoksalt nok er der færre skoleklasser, som bliver undervist i trafiksikkerhed på de øvre klassetrin, selvom de ældre elevers risiko i trafikken er langt højere end de yngste børns. Kalundborg Kommune ligger i den lave ende i nyeste skoletrafiktest.

Det er meget naturligt, at der er fokus på de yngste børns trafikundervisning. De har nemlig meget at lære, før de kan færdes sikkert i trafikken. Derfor er det også positivt, at næsten 7 ud af 10 skoler gennemfører en gå-prøve for alle deres 0.-1. klasser.
 
Børnene er dog ikke de eneste, der vokser med tiden - det gør deres risiko i trafikken også. Paradoksalt nok er der bare færre skoler, som har trafikundervisning for de elever, som har den største risiko i trafikken.
 
Det er en af konklusionerne i undersøgelsen 'Kommunernes Skoletrafiktest 2022', som er en landsdækkende undersøgelse af trafikundervisningen i skolerne i alle landets kommuner, som Rådet for Sikker Trafik og analysebureauet Epinion står bag.

 

I den nyeste skoletrafiktest fra Rådet for sikker Trafik ligger Kalundborg Kommune i den laveste ende og får kun 323 point ud af 900 mulige. Til sammenligning scorer Fredensborg Kommune 880 point som landets bedste.

Skoletrafiktesten viser, at i Kalundborg Kommune har 64% af folkeskolerne undervist alle klasser i gå-prøve (0.-1. klasse), 27% af folkeskolerne har undervist alle klasser i cyklistprøve (5. – 6. klasse), 43% af folkeskolerne har undervist alle klasser i risikofaktorer (8. – 9. klasse), 64% af folkeskolerne har en færdselskontaktlærer.

Kalundborg Kommune har ikke inviteret alle skoler til netværksmøder, men vil gøre det i skoleåret 2022/2023. Kommunen har deltaget i kreds-/lokalrådsmøder med politiet om skolernes trafiksikkerhed.

”Selvom børn i de ældste klasser virker som om, at de har styr på at færdes i trafikken, kommer langt flere til skade på vejene, end yngre børn gør. Trafikundervisningen i 8. eller 9. klasse kan ellers gennemføres på blot to eller fire lektioner, så selvom der er mange andre ting, som eleverne også skal undervises i, er det ærgerligt, at så relativt få klasser i udskolingen lærer om risiko i trafikken,” siger Sisse Egeberg, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
 
Faktisk kommer over ti gange så mange 16-årige alvorligt til skade eller mister livet i trafikken som 6-årige, viser tal fra Vejdirektoratet. Derfor er det afgørende at holde fokus på trafiksikkerheden, også når eleverne bliver ældre og færdes mere på egen hånd i trafikken.
 
Det er nemlig kun på 4 ud af 10 skoler med udskoling, at den vigtige trafikundervisning bliver afholdt for alle 8.-9. klasser. Altså er der et betragteligt forbedringspotentiale på skolerne og i kommunerne. 
 
Alle kommuner har modtaget en rapport og skræddersyede anbefalinger til, hvordan de bedst styrker trafiksikkerheden for børn og unge i netop deres kommune. Alle landets skoler kan desuden gratis benytte sig af Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmaterialer, og der er noget for alle klassetrin. Til 8. og 9. klasser kan skolerne uden omkostning få besøg af en repræsentant fra Sikker Trafik LIVE, som med udgangspunkt i sin egen ulykke fortæller de unge om risiko i trafikken og betydningen af at træffe de rigtige valg.

Fakta om 'Kommunernes Skoletrafiktest 2022':
Kommunernes Skoletrafiktest er en webbaseret spørgeskemaundersøgelse bestående af to spørgeskemaer, ét til skoler og ét til kommuner. Spørgeskemaet til skolerne består af syv spørgsmål og er udsendt til alle landets folke-, fri- og privatskoler på hovedskoleniveau.

Del