Danmarks nyeste brugsforening er stiftet på Røsnæs

Bestyrelsen for Røsnæs Brugsforening. Formand Kirsten Herløv, næstformand Karina Simonsen, bestyrelsesmedlemmer Lise Barfod, Flemming Larsen og Jacob Gulmann. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Røsnæs Brugsforening er nu er realitet og brugsen i Ulstrup skal nu stå på egne ben. Den nyvalgte bestyrelse arbejder nu på at få ansat personale.

Dagli'Brugsen på Røsnæs, der i februar fejrede 150-års fødselsdag, har de sidste 15 år tilhørt Kalundborg Brugsforening, men i november 2020 blev det besluttet, at det ikke længere var rentabelt og drive brugs på Røsnæs.

Brugsens aktive butiksudvalg mente ikke at Røsnæs kunne undvære en dagligvarebutik, og lokale kræfter har siden arbejdet på at bevare den gamle brugs.

”Butiksudvalget besluttede at starte et projekt for oprettelse af ny brugsforening, som kunne drive Brugs på Røsnæs. Men hvorfor kan vi drive brugs, når Kalundborg brugsforening ikke kan,” siger Kirsten Herløv, som er valgt som formand for den nye brugsforening på Røsnæs, og fortsætter, ”Vi tror på, at vi kan få medlemmer og kunder til at tænke, ’skal vi have en brugs er vi nødt til at støtte op og handle i brugsen når det er vores egen butik’.”

Røsnæs Brugsforening er nu er realitet. 55 deltog i den stiftende generalforsamling, som foregik online og bestyrelsen har fået følgende sammensætning: Formand Kirsten Herløv, næstformand Karina Simonsen, bestyrelsesmedlemmer Lise Barfod, Jacob Gulmann og Flemming Larsen.

Bestyrelsen arbejder nu på højtryk for at få forhandlet leje aftaler med Kalundborg brugsforening, søge medarbejdere, finde ud af hvordan butikken skal være og hvordan Røsnæs Brugs kan finansieres i fremtiden, med crowdfunding og andelsbeviser. Dragsholm sparekasse er valgt som brugsens pengeinstitut.

”Inden længe er det muligt at blive medlem af Røsnæs Brugsforening. Det er meget nødvendigt at få medlemmer og vi håber at alle på Røsnæs bakker op om projektet og melder sig ind. Senere er det vigtigt at medlemmerne og andre interesserede støtter op ved at køb af andelsbeviser til hjælp i Røsnæs Brugsforening,” fortæller Kirsten Herløv og fortsætter, ”Det er vigtigt for bestyrelsen at vi får alle lokale, alle sommerhusgæsterne og alle andre turister til at handle i brugsen og støtte hvis vi skal have en Brugs i fremtiden.”

Røsnæs Brugsforenings vision er fortsat at have en dagligvarebutik på Røsnæs, nu har der været Brugs på Røsnæs i 150 år og det skal der også være i fremtiden.

Del