Club Røs er stendød

Club Røs er stendød

Læserbrev: Club Røs er stendød

Der har været en del debat om Club Røs feriecentret, hvor høringsperioden for lokalplanen og kommuneplantillægget for nylig udløb.

Det forlyder, at der er kommet rigtigt mange høringssvar! Det er vi i SF glade for – for det var en klar opfordring vi gav, da vi behandlede punktet på kommunalbestyrelsesmødet 20. december 2023.

Dengang var vores holdning i SF Kalundborg klar – det er ikke et projekt vi synes skal realiseres på Røsnæs!

Dette er vi nu yderligere blevet bestyrket i, da Miljøstyrelsen i en indsigelse til Kalundborg Kommune, har beskrevet, at det er “Miljøstyrelsens vurdering, at bebyggelse og anlæg af denne karakter vil være særdeles problematisk, da det ikke kan ske uden at tilsidesætte landskabernes særlige karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder”.

Det i sig selv, bør jo lukke projektet ned. Men hvis det ikke er nok, så kan vi nævne følgende yderligere argumenter:

  • Røsnæs kan ikke bære sådan et projekt her – i SF mener vi at Røsnæs mere er et område for ekstensiv turisme – som jo også efterspørges i stor stil!
  • Vi arbejder alt for meget først til mølle agtigt i Kalundborg Kommune – i stedet for at have en plan for hvor hoteller og feriecentre kan ligge
  • Røsnæs’ infrastruktur er en flaskehals – og kan ikke bære trafikken fra så stort et center
  • Af planloven fremgår det, at planlægningen skal indeholde en funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse for den kystnære placering – og der stilles et skærpet krav til at begrunde den kystnære placering, bl.a. at der ikke er alternativer uden for kystnærhedszonen – det synes ikke vi har set i tilstrækkelig grad!
  • Planloven siger også, at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser - disse overvejelser mangler vi helt i kommunalbestyrelsen. Der ligger kun en halvgammel turistpolitisk redegørelse tilgængelig - som intet siger om sådanne store anlæg som Club Røs jo er.

Af Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg. 

Azaleavej 22, 4470 Svebølle

Del