Bykonge versus hæderlig politik.

Læserbrev:

Bykonge versus hæderlig politik                                                         

Som almindelig borger i byen, og ikke specielt interesseret i politik, har borgmesterens måde at føre politik på alligevel fået mig op af stolen. Især en enkelt sag berører mig, og at følge den politiske proces har været en hårrejsende oplevelse, der gør ondt helt ind i mit demokratiske hjerte.

Den sag som jeg følger med i drejer sig om området på Herredsåsen, hvor der i første omgang er anlagt en bred vej hen over vores smukke naturområde. Beslutningen om vejen blev taget uden at naboerne kom i høring, uden hensyn til de mange protester og med sin helt egen lokalplan i ærmet. Det er jo i bedste stil for en bykonge at ”køre derud a”, og gravemaskinerne dukkede lige pludselig op og gravede vej, og så var den sag jo ligesom klaret! Der er nemlig ikke meget der kan stoppe en ægte bykonge med hele skattekisten til sin rådighed.

Senest er der i sagen om Herredsåsen kommet svar fra Planklagenævnet, efter at der er klaget over beslutningsgrundlaget. Det er nu erklæret ulovligt at ændre lokalplanen til egne ønsker. Dette kan læses på kommunens hjemmeside under pkt. 10 i dagsorden for møde d. 13. aug. i Teknik & Miljøudvalget. Klagenævnet synes ikke at det er i orden at lave sin helt egen lokalplan med både en vej og kommende byggeri i byens grønne kile. Men en ægte bykonge stopper ikke bare fordi det er ulovligt. Næ, der er nemlig allerede bestilt byggematerialer, og derfor agter bykongen at bygge videre i området, og det ulovlige rettes blot op med en ny lokalplan, hvis alt går som planlagt på mødet d. 13. aug. Her skelnes ikke til hvorfor det mon er ulovligt eller uønsket. Spændende at se om det går på mødet som det plejer, hvor bykonges vilje ske.

Som det jævnligt fremgår af læserbreve på denne side, er der andre projekter der ligner denne sag, og da der er store beslutninger i vente, som vi undersåtter gerne vil have indflydelse på, f.eks Kattegatforbindelsen, så er der meget der står på spil til næste kommunalvalg. Eneste løsning er nye politiske aktører med mere lydhør og demokratisk beslutningsproces. Vi er derhenne, at det ikke engang kommer an på om den politiske farve er rød eller blå, men blot om en ordentlig måde at føre politik på. Og husk, at en bykonges værste fjende er et kryds på stemmesedlen, og eneste mulighed for forandring.

Med venlig hilsen

Githa Jonas

Del