Byggeplaner i Kalundborg Midtby

Læserbrev: Byggeplaner i Kalundborg Midtby.

Af den fremlagte Kommuneplan 2021-2032 fremgår bemærkelsesværdige byggeplaner for Karreen: Lundevej, Hærvigsgade, Vestre Havnevej og Bautrupsvej. Som beskrevet kan et område øst for Hærvigsgade bebygges med kommunale Knald-Hytter, formentlig et ”Fortætningsbyggeri”.-  ved AP-Pension?

Et centralt punkt i planen er en Værkstedsbygning på vores ejendom, der skal ”saneres”. Der er tale om en gammel plan fra 1995, der blev gemt men åbenbart ikke glemt. Planen omfattede i sin tid ”Fortætningsbyggeri” med 24 boliger mast ind i Karreen. Heldigvis blev planen skrinlagt, da Kalundborg dengang havde en retsindig Borgmester Arne Nielsen. Han lyttede til borgernes protester, i modsætning til nu, hvor det er en uhørt magtarrogance og borgerfjendtlighed, der er styrende i Kalundborg.

Området, der nu atter er i spil, er karakteriseret ved rolige grønne rekreative arealer med en sammensat gammel bebyggelse beboet af ejere og lejere. Alle beboere fryder sig over kvarterets kvaliteter i form af lys og luft, der tillige omfatter en stor Biodiversitet i de giftfrie nyttehaver og grønne områder med træer og buske, hvor fugle og sommerfugle har travlt, insekterne hygger sig og ikke mindst et dejligt stort antal pindsvin hjælper beboerne med at holde dræbersneglene fra døren. Det er altså yderligere et grønt område udover Klosterparken, der skal underlægges det byggevanvid, som for tiden optager Rådhuset. Det i en grad så de helt ”glemmer” at behandle indkomne byggesager!

Til kommunens orientering og til beroligelse for områdets beboere, kan oplyses, at vores velholdte Værkstedsbygning, hverken skal sælges, ombygges eller nedrives. Men at truslen mod området består, fremgår af, at kommunen i 27 år har ejet jord i området, nemlig grunden på Lundevej 7. Så der er lagt op til yderligere skarnsstreger. Opfordring til kommunen: Få så solgt jorden til interesserede naboejendomme og forsvind ud af VORT KVARTER som Peter Belli sang! Ingen af områdets beboere er, så vidt jeg er underrettet, interesseret i disse planer- tværtimod! Godt naboskab og genboskab skal bestå!

Dengang som nu var det især partiet Venstre, der førte sig aggressivt frem med disse smadrende byggeplaner. Derfor en alvorlig opfordring til områdets beboere: Sæt nu krydset rigtigt ved KV-21 til november så Kalundborg slipper af med de værste magtberuste politikere. Se godt efter hvilke partier, der går imod de vanvittige byggeplaner i Kalundborg Midtby. Stemmesedlen virker og frygtes på Rådhuset. 

Lis og Erik Dannenberg

Vestre Havnevej 16

4400 Kalundborg

Del