Bred politisk aftale om budget 2022-2025

Et stort flertal på 24 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige

Bred politisk aftale om budget 2022-2025

 Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er nu indgået en bred politisk aftale i Kalundborg Kommune om budget 2022-2025 med mærkbare løft af velfærden og investeringerne ifølge pressemeddelelse fra de 24 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Et stort flertal på 24 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Partierne har alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog, skriver politikerne i en pressemeddelelse.

Kalundborg Kommune har en god økonomi, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet, og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har man været bevidst om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling, skrives der i pressemeddelelsen torsdag morgen. Dertil er der nu kommet en ny udligningsordning, der forbedrer kommunens muligheder yderligere.

”Under indtryk af disse vilkår er partierne i enighed nået frem til et budget, hvor vi bruger alt, hvad vi må på velfærd (serviceudgifter). Samlet bliver serviceløftet på 54 mio. kr. i budgetperioden. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke under 40 mio. kr. i budgetperioden. Vi bruger også alt, hvad vi kan slippe af sted med inden for de centrale rammer på anlægsopgaver. I de næste fire år vil der samlet være et anlægsniveau på 680 mio. kr. Derudover afdrager vi knap 141 mio. på gammel gæld. Vi sænker personskatten med 0,2% point, og får nu Region Sjællands laveste trækprocent. Med andre ord får vi borgernes penge ud og arbejde for borgerne,” står der i pressemeddelelsen.

Der kommer flere penge på Børn- og ungeområdet. Partierne har aftalt, at alle statsmidlerne til bedre normering og den øgede forældrebetaling skal gå ubeskåret til ansættelse af pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner. Det kommer til at betyde, at Kalundborg Kommune kan indføre minimumsnormeringer fra 2023. På Kultur- og fritidsområdet investeres der massivt på området især i Havneparken i Kalundborg, og på Socialområdet skrues budgettet også op kombineret med en tidlig indsats. Teknik- og miljøområdet hat haft øget trafiksikkerhed, som et gennemgående tema i partiernes drøftelse om budgettet, og der kommer bl.a. flere penge til cykelstier. På Ældre- og sundhedsområdet er det nødvendigt at løfte budgetterne på området, da antallet af ældre i kommunen stiger.

Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der har indgået den brede politiske aftale om budget 2022-2025. SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste er ikke med, og kommer selv med deres budgetforslag 2022-2025 torsdag morgen.

TV-Kalundborg uddyber de enkelte områder i budgettet senere på dagen.

Del