Brændsel er CO2-neutralt.

Læserbrev:

Brændsel er CO2-neutralt

Fredag besøgte kronprins Frederik Kalundborg. Han indviede det nye Asnæsværk, som fremover laver grøn el, procesdamp til industrien og fjernvarme til Kalundborgs varmekunder. Indvielsen markerer, at kul erstattes af bæredygtig træflis.

Torsdag skrev Niels Erik Danielsen, Jette Reeh og Morten Lindhardt fra Enhedslisten i et læserbrev, at Asnæsværkets nye brændsel ikke er CO2-neutralt. »Hvis træet ikke blev fældet og lavet til flis, ville det være et kulstoflager«, skriver de.

Det beror heldigvis på en misforståelse.

Træer bliver nemlig ikke fældet for at blive til træflis. Moderne skovdrift lever først og fremmest af at sælge tømmer til møbler og byggeri. I processen opstår resttræ: toppe, grene, savsmuld og skæve eller syge træer. Det er resttræet, som bliver til træflis. Altså træ, der under alle omstændigheder var fældet, og som alternativt ville enten rådne op eller blive brændt af - og dermed udlede den samme CO2.

I Ørsted anvender vi kun certificeret biomasse fra bæredygtigt drevet skov. Sådan sikrer vi, at CO2-kredsløbet er lukket, og at kul bliver i jorden. Derfor kan Kalundborg trygt glæde sig over det nye, grønne Asnæsværk.

Et tillykke er helt på sin plads.

Peter Kofod Kristensen

forstkandidat

Ørsted

Del