Brænder for at optimere sundhedsvæsenet

Der er nu gået godt 100 dage, siden Helle Laursen Petersen (K) fra Kalundborg indtrådte i Regionsråd Sjælland.

Brænder for at optimere sundhedsvæsenet TV-Kalundborg har snakket med Helle Laursen Petersen, for at høre lidt mere om, hvad hun politisk brænder for. Privatfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er nu gået godt 100 dage, siden Helle Laursen Petersen (K) fra Kalundborg indtrådte i Regionsråd Sjælland. TV-Kalundborg har derfor stillet hende et par spørgsmål, for at høre lidt om, hvordan de første måneder er gået som en del af Regionsrådet.

TV-Kalundborg har snakket med Helle Laursen Petersen fra Kalundborg, for at høre lidt mere om, hvad hun politisk brænder for. Helle Laursen Petersen er medlem Regionsråd Sjælland og folketingskandidat. I Regionsrådet er hun formand i Praksisplanudvalget, næstformand i Sygehusudvalget, medlem i Regional udvikling, medlem i Sundhedskoordinationsudvalget, medlem Fordelingsudvalget til Almene Gymnasier og HF, medlem i HF og VUC Klars Uddannelsesudvalg (Vestsj.) og medlem i Praktikpladsforum for pædagoguddannelsen. Derudover også medlem Danske Regioner, udvalg for Regional udvikling & EU samt medlem Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Hvad brænder du politisk mest for?

”Jeg brænder for, at vores sundhedsvæsen skal været et godt sted at arbejde og et sted, man trygt kan komme til, hvis man er syg. Det har været under pres i rigtigt lang tid, og medarbejderne forsvinder væk fra deres ansættelser, nogle helt ud af faget og andre bare væk fra vores region. Det skal vi tage rigtigt alvorligt. De bruger op til 30% på dårlige IT-systemer, og der bliver ikke lyttet til dem. Det forstår jeg simpelthen ikke. IT skal hjælpe, og ikke være en frustrerende tidsrøver. Jeg modtager ugentlige mails fra ansatte, der er ved at give op. Jeg har selv tidligere kørt en sag for min far, han blev fejlbehandlet, og endte med at miste sit ene ben. Havde vi haft et fælles it-system på de danske hospitaler, havde han haft sit ben endnu.”

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel?

”Jeg er ikke bange for at tale højt, og jeg tør også stille de spørgsmål, som andre ikke tør stille. Jeg er kendt for at være en grævling. Jeg giver ikke op, og har jeg først fat i noget, helmer jeg ikke, før jeg har et svar, jeg kan bruge til noget, eller endnu bedre sat gang i en løsning. Jeg har også mange års erfaring med netop Sundheds IT, så jeg ved faktisk, hvad jeg taler om. Igennem mange år som selvstændig i det private erhvervsliv kan det ikke undgås, at man ”ser”, hvor systemet fejler. Jeg mener, at det burde være et krav til politikere, at de rent faktisk har arbejdet på det private arbejdsmarked og set, ”hvordan det er”. At komme direkte fra universitetet og så videre ind i politik, er ikke en kvalifikation, set med mine øjne. Men sådan er det desværre for de fleste af dem, der sidder i regeringen i dag, minsandten også for de fleste ministre. Det går ikke.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af Regionsrådet?

”Vi (blå blok) sidder i opposition, og det gør, at alle de forslag, vi stiller, afvises. Flere fornuftige forslag omkring ”lad os kigge på, hvor private firmaer kan byde ind” eller ”Lad os gennemgå IT systemerne, fx økonomi omkring Sundhedsplatformen og ikke mindst tilfredsheden med samme”. Jeg stiller nu op til Folketinget, jeg har en formodning om, at de ændringer, jeg gerne ser på sundhedsområdet skal komme derfra. Ligeledes alle de kuldsejlede borgervendte IT-systemer, nogen må gøre noget. Det er simpelthen så ufornuftige løsninger ,der kommer – igen og igen, og jeg ved, at hver gang koster det ud over ærgrelser hos borgerne, millioner af kr.”

Hvorfor Regionsrådet i stedet for kommunalbestyrelsen?

"Det blev regionsrådet ,fordi jeg her havde og har en masse viden og ikke mindst ønsker til forandring. Min far blev fejlbehandlet i 2016, og endte med at få fjernet det ene ben. Jeg brugte to år på at køre sag mod ”systemet”, og endte med at få medhold i alle retsinstanser. Vores sundhedsvæsen er ikke sammenhængende, der er alt for mange administrative rutiner, for mange ledelseslag og ikke mindst alt for dårligt IT. Det var netop den dårlige IT, der gjorde, at min fars scanningsresultater fra Odense Sygehus ikke nåede frem til Region Sjælland, og dermed blev han fejlbehandlet i tre uger. Det resulterede i, at han fik amputeret sit ben. Det må og skal vi gøre bedre, og den dagsorden vil jeg frygtelig gerne skubbe på.”

Hvorfor har du nu valgt, at stille op til Folketinget?

"Det er korrekt, at jeg netop er valgt som folketingskandidat i Kalundborg og Odsherred kredsene, endda med et overbevisende flertal. Det er jeg ydmyg og særdeles stolt af. Jeg syntes, vi mangler en konservativ dagsorden i Danmark. Jeg tror på, at jeg kan være med til at skabe en bedre hverdag i Danmark."

Læs evt. mere om Helle Laursen Petersens politiske mærkesager på www.hellelaursenpetersen.dk

Del