Børn plantede de første 100 træer til en helt ny skov

Efter taler klippede udvalgsformanden, sammen med direktør for Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen, den grønne snor som bevis på, at nu er projektet sat i gang.

Børn plantede de første 100 træer til en helt ny skov
Mandag formiddag blev de første 100 træer plantet med hjælp af børnene fra Sæby-Hallenslev Friskole. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune planter med støtte fra Klimaskovfonden en helt ny skov i Sæby. Mandag blev de første 100 træer plantet med hjælp af børnene fra Sæby-Hallenslev Friskole.

Kalundborg Kommune ønsker at der bliver rejst mere skov i kommunen til gavn for klima, natur og mennesker. Målet med Sæby Skov er at skabe en klimatilpasset, robust og naturnær skov, der binder CO2 til gavn for klimaet og som med tiden bliver et bynært rekreativt område for borgerne og et godt levested for dyr og planter.

Mandag formiddag blev de første 100 træer plantet med hjælp af børnene fra Sæby-Hallenslev Friskole.

”Det er jo en festdag uden lige, at vi skal have igangsat klimaskoven her i Sæby. Der skal lyde en tak til Sæby-Hallenslev Friskole, Sæby-Hallenslev Beboerforening og den følgegruppe som har været med til at udvikle den her skov,” sagde Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune, og fortsatte,

”Klimaskovfonden har givet 600.000 kr. og Kalundborg Kommune har afsat 1 million kr. af til projektet og det gør vi fordi vi vil gerne være med til at fremme skovrejsning, for det giver en fordel for CO2 optaget.”

Efter taler klippede udvalgsformanden, sammen med direktør for Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen, den grønne snor som bevis på, at nu er projektet sat i gang.

Sæby Skov bliver på ca. 6,3 hektar med flere skov-typer og forskellige træer og buske som bøg, eg, ask, hassel, hvidtjørn, røn mfl. HedeDanmark har i samarbejde med kommunen udarbejdet en skov- og driftsplan og står for tilplantning i foråret 2024.

Rekreative anlæg

Borgere i Sæby har søgt midler til en krible-krablebro i den nye sø der er etableret i området, så det bliver let for børn og voksne at følge søens liv på tæt hold. Der er også søgt midler fra kommunens Få det Fikset pulje til anlæg af en bålhytte og shelterplads, og der er planer om at etablere en æblelund.

Sæby Skov bliver placeret på et areal bag Sæby-Hallenslev Friskole.

Del