Børn og unge med synshandicap er blevet hjulpet i 125 år

I de 125 år der er gået, har formålet på adressen på Kystvejen i Kalundborg altid været det samme: at hjælpe børn og unge som har et synshandicap og give dem den bedst mulige start på livet.

Børn og unge med synshandicap er blevet hjulpet i 125 år
Komiker og tryllekunstner Rune Klan underholdte beboere, pårørende og medarbejdere med komik og trylleri til 125-års dagen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Siden 1898 har Synscenter Refsnæs i Kalundborg hjulpet tusindvis af børn og unge med synsnedsættelse, herunder blindhed, fra hele landet. Onsdag blev 125-års dagen fejret.

Det var den 1. november 1898, at de første børn ankom til det der dengang hed ’Det kongelige Blindeinstituts Forberedelsesskole på Strandlyst ved Kalundborg’. Navnet har ændret sig et par gange, men i de 125 år der er gået siden da, har formålet på adressen på Kystvejen i Kalundborg altid været det samme: at hjælpe børn og unge med som har et synshandicap og give dem den bedst mulige start på livet.

125-års dagen blev fejret onsdag med fødselsdagssang i samlingssalen inden første afsnit i TV-serien Tabu, med komiker og tryllekunstner Rune Klan i spidsen, blev vist på storskærmen. Netop den første udsendelse handler om det at være blind.

Derefter havde Rune Klan, mellem optagelserne til en ny sæson af Tabu, sat tid af i kalenderen og var kommet til Kalundborg for at underholde beboere, pårørende og medarbejdere med komik og trylleri.

Til den officielle fejring holdt tidligere elev Thea Hermansen tale. Hun gik på Synscenter Refsnæs’ efterskole fra januar 2021 til juni 2023.

- Refsnæs bringer dig sammen med ligesindede, og alle kan forstå de oplevelser, som du har haft i livet. Et eller andet sted er de elever, som jeg gik sammen med, blevet den søskendeflok, jeg aldrig fik. De her mennesker er nogle af de sejeste, som jeg nogensinde har mødt. Det er det, jeg vil fortælle historier om i fremtiden. Jeg er stolt af den person, jeg er, og Refsnæs har formet mig på så mange måder, fortæller Thea Hermansen.

Synscenter Refsnæs i Kalundborg er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse herunder blindhed.

Centret har et særligt folkeskoletilbud, en efterskole og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt flere botilbud. Derudover står Synscenter Refsnæs for den landsdækkende specialrådgivning på synsområdet for børn og unge, hvilket også betyder, at centret udvikler og tilrettelægger undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som børn og unge f. eks. kan bruge i den almindelige folkeskole.

55 pladser til børn og unge

Skole- og botilbuddene på Synscenter Refsnæs har i dag 55 pladser. Derudover understøtter centrets medarbejdere, i samarbejde med kommunale og regionale synskonsulenter, aktuelt over 1.800 børn og unge ude i landets kommuner.

- Det er en stor dag for os. Efter 125 år brænder vi stadig hver eneste dag for at gøre en forskel for børn og unge med synsnedsættelse, siger centerleder Kenn Steen Andersen, der i 15 år har stået i spidsen for Synscenter Refsnæs,  og fortsætter:

- Centret har udviklet sig meget gennem årene – også på vores landsdækkende funktion. Vores tilbud rækker langt ud over bygningerne her i Kalundborg. Vi bistår landets kommuner med højt specialiserede indsatser, der styrker børnenes forudsætninger for at udvikle selvstændighed og livsduelighed. Vi er til for hele landet.

Formålet med Synscenter Refsnæs er at give børn og unge et synsfagligt tilrettelagt læringsrum, hvor de udredes, undervises, trænes og forberedes til at få en så selvstændig tilværelse som muligt ud fra den enkeltes udviklingsmuligheder. Hverdagen byder også på sociale børne- og ungefællesskaber.

Synscenter Refsnæs er en del af Region Sjællands socialområde og har kontrakt med Social- og Boligstyrelsen om levering af landsdækkende specialrådgivning og materialeproduktion.

Centret har i dag 120 ansatte, der er specialuddannede til at tage sig af børn og unge med nedsat syn. Det inkluderer både skolekonsulenter (lærere), pædagoger, pædagogmedhjælpere, synskonsulenter, talepædagoger, psykologer og fysio- og ergoterapeuter m.fl.

Del