Børn lærer om teater

Som opvarmning til at de selv kommer i gang med at skabe en historie, prøver de at udføre tegneøvelser til musik og lade tankestrømmene komme ud på papir.

Børn lærer om teater
Helle Ankerstjerne medbringer en scenemodel, når hun fører 4. klasseelever fra skoler i Kalundborg Kommune ind i teatrets verden. Privatfoto

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Odsherred Teater er egnsteater for Kalundborg Kommune. Det nyder blandt andre alle elever på 4. klassetrin godt af.

Hvad er et teater? Hvordan bliver en teaterforestilling til? Hvordan ser en scene ud? Hvilke faggrupper arbejder på et teater?

Disse og mange andre spørgsmål får alle elever på 4. klassetrin i Kalundborg Kommune svar på gennem et undervisningsforløb, som Odsherred Teater står bag.

Det er en del af de opgaver, teatret løser i sin egenskab af egnsteater for Kalundborg Kommune.

Indblikket i teatrets verden er en del af børnekulturprojektet KUMULT, som Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø er gået sammen om.

KUMULT er et undervisningsforløb, hvor eleverne selv er udøvende indenfor dans, musik, film, billedkunst og altså teater, og på den måde bliver børnene selv kulturskabere.

Det er ikke formålet, at børnene skal lave en færdig forestilling. Hensigten er ifølge KUMULTs projektbeskrivelse, at børnene skal møde en kunstnerisk proces og ikke levere et færdigt produkt. Odsherred Teater sørger for, at børnene møder scenekunsten ude på skolerne, og de kommer hele vejen rundt om en forestilling og finder ud af, at den ikke alene består af nogle skuespillere på scenen. Børnene får indblik i scenografien, belysningen og teksten, og Odsherred Teater bidrager ifølge teatrets leder Leiv Arne Kjøllmoen (Leffe) på den måde til at udvikle børnenes kulturregion.

De to medarbejdere fra Odsherred Teater, som børnene møder, er forfatter Helle Ankerstjerne og skuespiller Henrik Ipsen , der står for KUMULT-undervisningen på skolerne i Kalundborg Kommune.

Undervisningen er fordelt over to dage med seks timer i alt, og det første teatermenneske, børnene møder i undervisningen er Helle.

Hvad er et teater?

Helle Ankerstjerne begynder med at fortælle eleverne om, hvad et teater er, de får noget af vide om teatrets historie, om scenerummet og om alle de forskellige faggrupper, der arbejder på et teater. Dermed får børnene et indtryk af, at et teater ikke udelukkende er det, der foregår på scenen. Mange mennesker har været med til at opbygge den færdige forestilling.

Helle medbringer en scenemodel og fortæller om, hvad der foregår i scenerummet.

I workshoppen hos Helle Ankerstjerne skal børnene prøve at arbejde både som scenografer og dramatikere.

Som opvarmning til at de selv kommer i gang med at skabe en historie, prøver de at udføre tegneøvelser til musik og lade tankestrømmene komme ud på papir.

Fra en rumstation

Det er tanken, at børnene skal skrive en historie, men hvad skal den handle om? Det er en bunden opgave, idet temaet er rummet med en rumstation som centrum befolket af astronauter.

- Jo, det er da et benspænd for historien, at jeg sætter scenen for, hvad det skal handle om, men derfra kan eleverne selv lade fantasien boble, siger Helle Ankerstjerne.

En historie skal rumme et spændingsmoment, og børnene får at vide, at de skal sørge for at skabe nogle problemer for deres astronauter.

Til slut fremlægger hver gruppe det, de har arbejdet med, og Helle giver dem feed back på den historie, de har lavet.

Møde med en skuespiller

I workshoppen hos skuespiller Henrik Ipsen, får eleverne først noget at vide om arbejdet som skuespiller, og de kommer selv på gulvet og laver forskellige dramaøvelser.

I løbet af teaterundervisningen kommer mellem 400 og 450 elever fra alle 4. klasser i kommunen gennem forløbet med Helle Ankerstjerne og Henrik Ipsen.

Aha-oplevelser

Eleverne er en halv snes år, og Helle Ankerstjerne mener, at alle aldre er oplagte at arbejde med, og ”det er så vores opgave at ramme bedst muligt, hvor de er i deres udvikling”, som hun udtrykker det.

Hun synes generelt, at eleverne tager godt imod teaterrepræsentanterne. De er nysgerrige og vil meget gerne høre om, hvad sådan nogle teatermennesker laver.

De kommer med noget andet, end skolen gør, og der sker ofte det, at børn, der måske ikke har nemt ved at udfolde sig indenfor skolens rammer, pludselig viser hele nye sider af sig selv, når de kommer i kontakt med kunstneriske processer. Det kan give både elev og lærer en aha-oplevelse: Hold da op, jeg var slet ikke klar over, at jeg/du kan sådan noget! De almindelige roller i klassen opløses måske, og eleven viser helt nye sider af sig selv, som de ikke selv var klar over, de rummede.

Helle Ankerstjerne er meget glad for samarbejdet mellem Odsherred Teater og Kalundborg Kommune.

- Vi oplever at blive modtaget godt, det er så fornemt, og det er vi meget glade for, siger hun.

Kommunen bidrager med 400.000 kr. om året til egnsteatret, men det er dog ikke en ren kommunal udgift, idet staten i henhold til egnsteaterloven refunderer 37 pct. af udgifterne.

Teaterlederen lægger ikke skjul på, at han gerne så, at Kalundborg Kommune bidrager med mere økonomisk støtte til sit egnsteater og på den måde skrue op for kulturlivet.

Teaterliv i forsamlingshusene

Blandt teateraktiviteterne er, at Odsherred Teater som led i Liv i Forsamlingshusene turnerer med sine intimforestillinger i forsamlingshuse i Kalundborg Kommune, og i april tager teatret på turné til nogle af forsamlingshusene med forestillingen ”Alt er floskler”, der handler om en mand i sorg.

Teatret samarbejder også med Kalundborg Biblioteker og Biblioteksklubben. Klubben arrangerer busture til Odsherred Teater i Nykøbing, så borgere fra Kalundborg Kommune har mulighed for at opleve teatrets store forestillinger.

Del