Borgmestertræf med erhvervslivet

Udover emner som Grøn Omstilling, infrastruktur og faglært arbejdskraft kommer deltagerne på mødet  helt sikkert også til at høre om Kulturens betydning for erhvervslivet på tværs af kommunegrænser.

Borgmestertræf med erhvervslivet
Martin Damm, Kalundborg, Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk og Karina Vincentz, Odsherred skal på mødet give deres bud på hvordan der kan samarbejdes på tværs af kommunerne. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Borgmestrene fra Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner møder fredag den 3. marts 2023 erhvervslivet på Vestsjælland for bl.a. at drøfte samarbejdet kommunerne imellem.

Kalundborgegnens Erhvervsråd, Holbæk Erhvervsforum og Odsherred Erhvervsforum inviterede for et år siden deres medlemmer til et fællesmøde i Svinninge hvor borgmestrene fra de tre kommuner, Martin Damm, Kalundborg, Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk og Karina Vincentz, Odsherred gav deres bud på spørgsmål som: Hvad ser du frem til på erhvervsområdet i din kommune, beskæftigelse, infrastruktur, grøn omstilling og Uddannelse.

Nu inviteres erhvervslivet endnu engang til at møde de tre borgmestre, denne gang foregår det hos NKT i Asnæs, hvor chef for produktudvikling Susanne Breiner byder velkommen og vil fortælle lidt om kabelvirksomhedens centrale rolle i at bygge infrastrukturen til den grønne omstilling.

Herefter er det de tre borgmestre som får ordet.

Emnerne for borgmestrene vil handle om, hvordan der kan samarbejdes på tværs af kommunerne og ikke mindst, hvordan der bliver samarbejdet. Et eksempel er, at der sidste gang, da borgmestrene mødtes i Svinninge, blev foreslået, at Holbæk skal benytte noget af overskudsvarmen fra virksomhederne i Kalundborg. Det er allerede vedtaget, hvor langt er man her? 

Den netop vedtagne Erhvervsstrategi frem mod 2035 danner rammen om en langsigtet vision for Odsherred. Målene i Strategien retter bl.a. fokus på infrastruktur, erhvervsfremme og kvalificeret arbejdskraft, emner som i høj grad appellerer til samarbejde på tvær af kommunegrænserne. Hvordan arbejder man sammen om og bakker op omkring hinandens erhvervsstrategier og politikker? 

Udover emner som Grøn Omstilling, infrastruktur og faglært arbejdskraft kommer deltagerne på mødet  helt sikkert også til at høre om Kulturens betydning for erhvervslivet på tværs af kommunegrænser.

Tidligere leder af Odsherred Teater Simon Vagn Jensen er inviteret som moderator på dagen. Han ved om nogen, hvad kultur kan på tværs af kommunegrænser og imellem mennesker.

Tilmelding til mødet kan ske på Kalundborg Egnens Erhvervsråds hjemmeside.

Del