Borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Læserbrev: Borgerrådgiver

Kommunalbestyrelsen vedtog i bred enighed, at der skal ansættes en borgerrådgiver. En borger-rådgiver kan hjælpe udsatte og ressourcesvage borgere, som har vanskeligt ved at anvende klagesystemet. En borgerrådgiver kan forhåbentlig også hjælpe med at få færre klagesager.

En analyse viser, at omgørelsesprocenten hos Ankestyrelsen i kommuner uden en borgerådgiver er ca. 2 % højere end kommuner med en borgerrådgiver. I 2020 traf Ankestyrelsen 88 afgørelser på det sociale område og i 34 af klagesagerne blev Kalundborg Kommunes afgørelse omgjort. På Børnehandicapområdet var der 8 afgørelser og i 5 af klagesagerne blev kommunens afgørelse omgjort. På voksenhandicapområdet var der 17 afgørelser og i 12 af disse blev kommunens afgørelse omgjort.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsen Enhedslisten.

Del