Borgerrådgiver har travlt

Borgerrådgiver, Michael Jonasen, har siden opstarten af borgerrådgiverfunktionen den 15. august 2022 fået 89 henvendelser fra i alt 80 borgere.

Borgerrådgiver har travlt
Michael Jonasen blev ansat som borgerrådgiver i Kalundborg Kommune den 15. august 2022.

Af Gitte Korsgaard Gitte@tv-kalundborg.dk

Michael Jonasen blev ansat som borgerrådgiver i Kalundborg Kommune den 15. august 2022, og de første borgere kunne derfor henvende sig til ham fra begyndelsen af september 2022, og han har haft travlt.

Borgerrådgiver, Michael Jonasen, har siden opstarten af borgerrådgiverfunktionen den 15. august 2022 fået 89 henvendelser fra i alt 80 borgere. Sagerne har været på alle områder i den kommunale forvaltning - Borgerservice, Jobcenteret, Fagcenter Familie og Børn, Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, Hjælpemiddelsteamet, Visitationen, Voksenspecialenheden, Vej, Ejendomme og Affald, Plan, Byg og Miljø, Økonomiafdelingen, Ledelse, Jura og Kommunikation.

Forskellige henvendelser

”I den ”milde” ende har jeg haft en del henvisningssager – altså borgere, der ikke kan finde rundt i det kommunale system, og hvor jeg har ledt dem den rigtige vej. Lidt i samme boldgade, har jeg også haft en del sager, hvor borgeren ikke har kunnet få fat i sin sagsbehandler/afdeling. I de sager, hvor tilgængeligheden ikke har været tilstrækkelig, har jeg hjulpet med kontakt,” fortæller Michael Jonasen, og fortsætter: ”Jeg har haft møder med ca. 30 af borgerne, der har fortalt om deres sager/”frustrationer” i deres kontakt med kommunen. Det har drejet sig om klagesager over selve det faglige indhold, frustrationer over selve sagsbehandlingen, herunder personalets optræden - heldigvis få sager, sagsbehandlingstider, vejledningsniveau og tilgængelighed. Jeg har også deltaget i en håndfuld møder mellem borger og forvaltning, som observatør og oversætter, hvis forvaltningen ikke forstod borgeren, eller borgeren ikke forstod forvaltningen – eller hvor kommunikationen bare var gået i hårdknude.”

I den lidt mere alvorlige ende – har Michael Jonasen indtil videre konstateret forskellige forvaltningsretlige udfordringer - lang sagsbehandlingstid, for sen besvarelse af aktindsigtsanmodning, ufuldkommen aktindsigtsbesvarelse, fejlagtige notater, manglende klagevejledning, manglende besvarelse af borgers henvendelse og kritik af personalets optræden.

”Samlet set repræsenterer disse punkter ca. 10 af de 89 henvendelser. Jeg har over for de relevante afdelinger udtrykt mine bekymringer, og er evt. kommet med en henstilling eller kritik. Jeg har i langt de fleste tilfælde oplevet, at forvaltningen har lyttet til min bekymring/kritik, og har i de tilfælde, hvor det har været muligt, genoptaget sagen eller ”repareret fejlene,” fortæller han.

Forsøger at gøre en forskel

Michael Jonasen fortæller, at hans arbejdsform har både være telefonisk kontakt, skriftlig kontakt såvel som fysiske møder med borgerne - og i virkeligheden også med forvaltningen.

”Jeg har været godt rundt i organisationen og deltaget på leder-, afdelings- og centermøder. Jeg har herudover holdt møder med Seniorrådet, Handicaprådet og Ældresagen i Kalundborg,” fortæller han, og fortsætter: ”Grundlæggende er det min opfattelse, at de kommunalt ansatte, herunder mig selv, går på arbejde for at gøre en forskel for borgerne i kommunen. Personligt er jeg blevet taget godt i mod. Jeg har ikke modtaget nogle direktiver fra direktionen eller andre ledere, og oplever således en reel uafhængighed af forvaltningen. Jeg føler, at Kalundborg Kommune generelt driver god forvaltning, men at der indimellem naturligt nok begås fejl, som vi skal lære af.”

Michael Jonasen er tilgængelig telefonisk mandag-torsdag mellem kl. 10-14, ligesom han har haft ”åben borgerrådgivning” en gang om måneden i både Svebølle Høng og Gørlev. Man kan læse mere om, hvad borgerrådgiveren kan (og ikke kan) hjælpe med på www.kalundborg.dk/kommunen/borgerraadgiver

Borgerrådgiveren er i øvrigt 45 år, uddannet jurist, og har arbejdet som jurist i den offentlige sektor, blandt andet i to kommuner, siden han blev færdiguddannet for 20 år siden. Stillingen som borgerrådgiver er en forsøgsordning, der løber til udgangen af 2024. Borgerrådgiveren refererer i øvrigt direkte til kommunalbestyrelsen.

Del