Borgermøder om Kalundborgmotorvejen

Der bliver afholdt i alt tre møder langs strækningen. Møderne begynder med en gennemgang af det opdaterede projektforslag, hvor der vil være fokus på den aktuelle lokalitet.

Borgermøder om Kalundborgmotorvejen

Af Jens Nielsen

Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i både Kalundborg- og Holbæk kommuner om anlæg af Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Kalundborg. Det sker i forbindelse med, at det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen er i høring.

Der bliver afholdt i alt tre møder langs strækningen. Møderne begynder med en gennemgang af det opdaterede projektforslag, hvor der vil være fokus på den aktuelle lokalitet. Derefter er der sat tid af til at få en snak med Vejdirektoratets fagfolk om projektet, og hvordan det kommer til at påvirke naboer, trafikanter, natur og miljø m.m.

Tid og sted:

Holbæk Kommune

Tirsdag den 23. maj, kl. 17.00 til kl. 19.00, Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup

Onsdag den 31. maj, kl. 17.00 til kl. 19.00, Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv 

Kalundborg Kommune

Torsdag den 25. maj, kl. 17.00 til 19.00, Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle

Deltagelse kræver ikke tilmelding.

Høring til 16. juni

Vejdirektoratet har sendt projektet i høring i otte uger. Høringen løber frem til 16. juni 2023.

Indtil videre har Vejdirektoratet modtaget tre høringssvar, som kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside.

Ændringer i projektforslaget

Projektforslaget er tilpasset den bevilling, der er afsat til projektet på knap 2,1 mia. kroner i den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035.

Det betyder blandt andet, at Vejdirektoratet foreslår, at den eksisterende strækning mellem Jyderup øst og Bjergsted ikke bliver ombygget til motorvej som en del af projektet. Vejdirektoratet foreslår i den forbindelse heller ikke opsætning af støjskærme i Jyderup.

Det bliver helt sikkert emner som vil blive debateret på borgermøderne.

Del