Borgermøde om den kollektive trafik

Kommunalbestyrelsen kan senest den 30. oktober 2022 indsende ønsker til ændringer af den eksisterende kollektive trafik til Movia.

Borgermøde om den kollektive trafik Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune arbejder løbende på optimering af den kommunale busdrift. Nu indkaldes der til et virtuelt borgermøde hvor alle interesserede kan komme med deres ideer og forslag.

Kommunalbestyrelsen kan senest den 30. oktober 2022 indsende ønsker til ændringer af den eksisterende kollektive trafik til Movia.

I den forbindelse afholdes der borgermøde, hvor Kalundborg Kommunes Trafik- og Kørselsudvalg gerne vil høre brugernes idéer og forslag til, hvordan man sammen kan arbejde for, at der kommer endnu flere brugere af den kollektive trafik. 

Borgermødet afholdes virtuelt: mandag den 25. april 2022 kl. 19.00.

Tilmelding:

Da mødet afholdes virtuelt, er tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig ved at sende en mail til:

Kollektivtrafik@kalundborg.dk hvorefter du vil modtage en mail med et link til mødet. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 21. april kl. 12.00

Har du ikke mulighed for at deltage kan du sende dit forslag til kommunen.

Forslag skal indsendes elektronisk ved udfyldelse af formular der findes på kommunens hjemmeside under: Borger/Veje, Teknik og Miljø/Kollektiv trafik.

Del