Borgermøde om byggeri i Klosterparken

Punkthusene ønskes opført i den øverste del af Klosterparken. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune inviterer til borgermøde om byggeri i Klosterparken. Hensigten med mødet er, at gøre borgerne klogere på 1. etape af byggeprojektet i Kalundborg Midtby.  

Borgermødet foregår den 11. august kl. 19 – 21 i Kalundborg Hallerne, Hal 1. Mødet kommer til at handle om byggeriet, der skal ligge i den øvre ende af Klosterparken. Kalundborg Kommune står bag invitationen, og alle interesserede borgere er velkomne. Kommunalbestyrelsen har sendt forslaget til lokalplan i høring. På mødet vil der blive mulighed for at høre mere om projektet, debattere og få svar på spørgsmål om byggeriet.

”Kalundborg Kommune er i en rivende udvikling, hvor vi ser nye uddannelser og forskningsinstitutioner, vores eksisterende virksomheder investerer massivt i fremtiden og flere nye kommer til. Samtidig oplever vi en stor efterspørgsel efter flere attraktive boliger fra vores borgere, studerende, forskere og potentielle tilflyttere. Med udviklingen af Midtbyen sikrer vi, at Kalundborg Kommune kan fortsætte en bæredygtig udviklingsprofil. Det er første etape af den udvikling vi præsenterer på Borgermødet. Vi håber at borgerne gerne vil være med til at debattere byens fremtid sammen med os,” siger Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune. 

I slutningen af maj vedtog kommunalbestyrelsen at sende forslaget til lokalplan for det, der hedder område 1 af projektet - som er det planlagte byggeri i Klosterparken - i høring. I starten af juni er forslaget sendt ud i en 10 ugers høringsperiode. Lokalplansforslaget er en ændring af den eksisterende lokalplan, hvor området var lagt ud til at huse en række offentlige administrationsbygninger.

”Så det er ikke noget nyt, at der skal bygges i Klosterparken. Helt overordnet er formålet med det ny lokalplansforslag at sikre, at området i Klosterparken kan anvendes til boligformål og rekreative formål med punkthuse med et arkitektonisk udtryk. Det er vigtigt, at arkitekturen er nutidig, men også formår at afspejle byens omkringliggende bebyggelser. Der udlægges fælles opholdsarealer, som udover at tjene til rekreative formål for områdets beboere, indgår i en landskabelig helhed med den eksisterende park. Endeligt skal vi sikre, at veje, stier og parkeringsarealer udformes som en helhed og tilpasses karakteren i den eksisterende park. Alt det fremgår af lokalplansforslaget, som kan læses på kommunens hjemmeside,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune, Jakob Beck Jensen.

Høringsperioden udløber den 18. august 2021. Læs lokalplansforslaget her: https://kalundborg.dk/politik/hoeringer/hoering-af-planforslag-om-nye-boliger-i-del-af-klosterparken-kalundborg  

Læs mere om udviklingsprojektet af Midtbyen her: https://kalundborg.dk/midtbyen

Del