Borgermøde bør være efter ferieperioden.

Læserbrev: Borgermøde bør være efter ferieperioden

Den Socialdemokratiske partiforening i Kalundborg har den 25-5-2021 holdt bestyrelsesmøde og har besluttet følgende udtalelse;

Det er betænkeligt, at et borgermøde omkring det nye byggeri af 116 boliger i Klosterparken lægges i august måned, som i dag også er en del af ferieperioden. Borgermødet bør lægges efter ferieperioden. 

Det er endvidere betænkeligt, at der med et øget pres på trafikken og med øgede støjproblemer ikke skal foretages en vurdering af de øgede miljøbelastninger i lokalplansforslaget.

Ligeledes ser vi ikke byfortætning i et kulturhistorisk område som en positiv udvikling for Kalundborg.

Lars Kuhre Mortensen, formand

Del