Bioposer skal udfases

Der er nu gjort erfaringer gennem flere år med de poser, som anvendes til bioaffald i Kalundborg Kommune, og der lægges op til en beslutning om, at bioposerne skal udfases i 2022.

Bioposer skal udfases På Miljø- og Tekniks udvalgsmøde den 2. december anbefales der, at de bioposer, som lige nu benyttes til madaffald i bl.a. private husstande i Kalundborg Kommune, skal udfases. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Miljø- og Tekniks udvalgsmøde den 2. december anbefales der, at de bioposer, som lige nu benyttes til madaffald i bl.a. private husstande i Kalundborg Kommune, skal udfases. Sagen skal dog behandles i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, inden den endelige beslutning bliver truffet.

Der er nu gjort erfaringer gennem flere år med de poser, som anvendes til bioaffald i Kalundborg Kommune, og der lægges op til en beslutning om, at bioposer til indsamlingen af madaffald fra private husstande, kommunale virksomheder og institutioner udfases i 2022.

Da beslutningen om indsamling af madaffald i komposterbare bioposer blev truffet, var det ud fra den forudsætning, at bioposerne kunne nå at kompostere i processen til og gennem biogasanlægget, men med nye teknologier og anlæg egner bioposerne sig ikke længere til nutidens behandling af madaffald. I det nuværende anlæg til bioforgasning kan bioposerne ikke nå at kompostere, inden spildproduktet ender på markerne som jordforbedringsmiddel. Størstedelen af bioposerne frasorteres tidligt i bearbejdningsprocessen og køres til energiudnyttelse. Men de småstykker, der ikke kan sorteres fra, efterlades i spildproduktet, og ender dermed i sidste ende på markerne. Poseresterne har svært ved at kompostere på markerne, og kan ligge længe, før de nedbrydes.

Plastikposer i steder for bioposer

Flere vil måske blive forvirret over, at man, med den nye affaldsordning i 2023, anbefaler at benytte plastikposer i stedet for bioposer til bioaffaldet ved husstanden, men formand for Teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) fortæller, at man netop med den nye teknologi kan adskille de to ting, og dermed er det mere miljøvenligt end den tidligere ordning, når man genanvender plastikken.

Vi har haft en del problemer med bioposerne, og derudover har man også opdaget, at de ikke er så miljørigtige, som man har gået og troet, at de var. I stedet skal borgerne benytte plastikposer, og nu er jeg godt med på, at flere bliver forvirret, fordi vi hele tiden får af vide, at vi skal undgå at bruge plastikposer generelt. Men her anbefaler vi det, fordi den nye teknologi gør, at man lettere kan adskille plastik fra bioaffald. Plastikken bliver genanvendt,  og derfor er det en bedre løsning,” fortæller han.

Man vurderer derfor, at den miljømæssigt bedste løsning er, at skifte bioposerne ud med almindelige plastposer. Almindelige plastposer er stærkere, og kan nemt sorteres ud af madaffaldet og efterfølgende bruges til genanvendelse. Det vil fremover være op til den enkelte borger selv at vælge - og indkøbe køkkenposer til sortering af madaffald.

Udfasningen sker i forbindelse med, at kontrakten for indkøb af komposterbare bioposer udløber i 2022. Sidste omdeling af bioposer var i foråret 2021. Miljø- og Teknikudvalget ønsker endvidere en tydelig kommunikation til borgerne omkring udfasningen af bioposerne.

Del